Nieuwe samenwerking RSG Ter Apel en Museum Klooster Ter Apel

Samenwerking Museum Klooster ( Margriet van Klinken)- RSG Ter apel ( Mirelle Kloosterman). Op de foto ontbreekt docente Anneke Korte Foto: H.Siemensma

TER APEL – Vandaag werd de intentieverklaring ondertekend door Museum Klooster Ter Apel en de RSG Ter Apel voor een nieuw samenwerkingsproject op het gebied van cultuureducatie. De naam van deze leergemeenschap is het 4V-project. De vier v’s staan voor: verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden. Docenten Mirelle Kloosterman en Anneke Korte van de RSG en het erfgoededucatieteam van MKTA zullen samen de leergemeenschap gaan vormgeven.

Nieuwe vorm van samenwerken

In bestaande ontwikkeltrajecten ligt de nadruk doorgaans op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod: De school heeft een vraag, de culturele speler ontwikkelt. De culturele speler heeft een product, de school neemt af. Een Leergemeenschap is een gezamenlijk leerproces van alle betrokkenen. In een Leergemeenschap Cultuureducatie staat de gezamenlijke ontwikkelingsdoelstelling centraal. Binnen de leergemeenschappen staat het samen leren van alle partners, het onderzoeken, het vernieuwen, het in kaart brengen van de leeropbrengsten en het borgen van de verandering centraal zowel in werkwijze van de school als in die van het culturele veld. Een leergemeenschap cultuureducatie richt zich niet per definitie op creativiteitsontwikkeling, maar op cultuureducatie in de brede zin. In de samenwerking ligt het accent op het aangaan van een gezamenlijk leerproces in een netwerkende structuur.

Provincie Groningen

In de provincie Groningen zijn inmiddels twaalf Leergemeenschappen Cultuureducatie aan de slag met nieuwe vormen van cultuureducatie. De leergemeenschap wordt twee jaar lang ondersteund door een procesbegeleider (K&C) en docentonderzoekers (Hanzehogeschool). Ook de leerresultaten van de individuele leerling worden in kaart gebracht via bijvoorbeeld een portfolio. Jaarlijks is € 10.000 euro subsidie beschikbaar per Leergemeenschap.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.