Medicijnresten in oppervlaktewater slecht voor waterleven en lastig voor bereiden drinkwater

Foto: Waterschap Hunze en Aa's

NEDERLAND, REGIO – De Nederlandse bevolking gebruikt steeds meer medicijnen. De resten daarvan komen in het riool en daarna in sloten en rivieren terecht. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater. De Rijksoverheid werkt daarom samen met partners om de waterkwaliteit te verbeteren en de drinkwaterbronnen schoon te houden.

Jaarlijks komt minstens 140 ton resten van medicijnen via urine en ontlasting in het riool terecht. Daarna belanden de medicijnresten in het oppervlaktewater. Ook komen medicijnresten in het grondwater voor. Via het grondwater en het oppervlaktewater komen medicijnresten vervolgens in het drinkwater terecht.

Medicijnresten hebben invloed op de planten en dieren die in het water leven. Bijvoorbeeld:

 • pijnstillers beschadigen het weefsel van vissen;
 • anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen;
 • antipsychotica kunnen het gedrag van kleine waterkreeftjes en vissen veranderen.

De Rijksoverheid wil de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater verbeteren. En de bronnen van drinkwater schoon houden. Dit doet zij samen met:

 • waterschappen;
 • drinkwaterbedrijven;
 • lokale overheden;
 • de zorgsector;
 • RIVM;
 • Rijkswaterstaat.

Zij nemen onder andere de volgende maatregelen:

 • waterschappen ontwikkelen nieuwe methoden om rioolwater zo goed mogelijk te zuiveren.
 • steeds meer ziekenhuizen zuiveren het eigen afvalwater voordat ze het lozen.
 • artsen letten beter op of patiënten niet te veel medicijnen krijgen.
 • ketenpartners informeren burgers over welke stoffen wel en niet in het riool mogen.

Breng ongebruikte medicijnen daarom altijd terug naar de apotheek of milieustraat en spoel het niet door het toilet of de gootsteen. Bij waterschap Hunze en Aa’s zuiveren ze het afvalwater, maar medicijnresten kunnen ze er niet uit halen. Een aanpak bij de bron kan een deel van de problemen aanpakken. Want, wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit. In 2019 ondertekenden ze daarom een overeenkomst met het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten. Een afspraak om als partners te werken aan het aanpakken van de bron.

Het waterschap geeft presentaties aan huisartsen en apothekers. Ze laten zien welke medicijnresten ze in het rioolwater en oppervlaktewater vinden en gaan met ze in gesprek over wat zij kunnen doen om te zorgen dat er minder medicijnresten in het water terechtkomen.

Daarnaast meten ze de hoeveelheid medicijnresten die via de riolering en de rioolwaterzuivering toch in het oppervlaktewater terechtkomt. Ze kijken hoe groot het probleem is en wat dit betekent voor het waterleven in het oppervlaktewater. Begin 2021 beslist waterschap Hunze en Aa’s of ze dit monitoringsprogramma voortzetten.

Bron: Rijksoverheid en waterschap Hunze en Aa’s

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.