Minder geplande operaties in Martini Ziekenhuis door toestroom coronapatiënten

Foto: Jan Doornkamp

GRONINGEN – Het Martini Ziekenhuis heeft te maken met een gestaag toenemende stroom van coronapatiënten, vooral op de verpleegafdelingen. De verwachting is dat ze de komende tijd nog meer patiënten met corona op moeten nemen, ook uit andere delen van het land. Om dit op te kunnen vangen, gaat het Martini Ziekenhuis vanaf 19 oktober a.s. maximaal 4 van de in totaal 14 operatiekamers tijdelijk sluiten. Dit betekent dat patiënten die een afspraak hebben voor een geplande operatie mogelijk gebeld gaan worden dat deze niet door kan gaan. Afspraken op de de poliklinieken gaan vooralsnog wél door, digitaal of in het ziekenhuis.

Bestuursvoorzitter Hans Feenstra: ‘We hebben regionaal en landelijk de verplichting om zo goed mogelijk onze capaciteit in te zetten voor de zorg voor coronapatiënten. Het knelpunt zit naast het aantal bezette bedden door coronapatiënten, vooral in het beschikbare personeel. We hebben niet voldoende mensen om zorg te verlenen aan steeds meer coronapatiënten én daarbij ook alle reguliere zorg door te laten gaan. We kunnen helaas niet anders dan kijken waar zorg uitgesteld kan worden. Hoe naar dat ook is voor alle betrokkenen.’

Spoedzorg en oncologische zorg gaan door

Voorzitter van de medische staf en longarts Henk Kramer: ‘Heel belangrijk om te benadrukken is dat spoedzorg en oncologische zorg in het Martini Ziekenhuis doorgaan. Tijdens de eerste golf hebben we dat trouwens ook steeds gedaan. Om te bepalen welke operaties we wel verplaatsen kijken we naar twee dingen. Ten eerste kijken we natuurlijk of het medisch verantwoord is dat de zorg uitgesteld wordt. Maar we kijken ook praktisch. Wat is de te verwachten ligduur na een operatie? Operaties met een lang herstel in het ziekenhuis stellen we nu liever uit om personeel en ruimte in te kunnen zetten voor de reguliere zorg.’

Inzet en opleiden extra personeel

Het Martini Ziekenhuis zet extra personeel in uit de flexpool. Dat is nodig, omdat een gedeelte van het personeel tijdelijk niet inzetbaar is vanwege coronagerelateerde klachten. Zij wachten thuis op de uitslag van de test. Tegelijk worden grote groepen verpleegkundigen, arts-assistenten en medisch specialisten bijgeschoold in de laatste ontwikkeling van de coronazorg. Ook daarmee bereidt het ziekenhuis zich voor op een nog grotere toestroom van coronapatiënten.

Bron: Martiniziekenhuis

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.