Ontmanteling brug Booneschans gestart (foto/video-update)

BOONESCHANS – Vanmorgen is men gestart de brug bij Booneschans te ontmantelen.

In alle vroegte vanmorgen is men gestart de brug bij Booneschans te ontmantelen. De brug over het B.L. Tijdenskanaal wordt door een semi-vaste brug vervangen. Dit wordt gerealiseerd door de firma Macadam B.V. uit Bakkeveen. Overal in de omgeving zijn nu borden geplaatst met omleidingsroutes. Zelfs bij het waterbergingsgebied Bovenlanden, waar alleen een fietspad doorheen gaat, staan borden.

Voordat het beton er uit gaat wordt een bekisting geplaatst. Dit voor de veiligheid en de sterkte van de dijk, zodat die niet kan doorbreken.

Het bedrijf zou rond 17 augustus beginnen met de aanleg van een noodbrug voor voetgangers en fietsers. Daarna zou met de vervanging van de brug worden gestart. De werkzaamheden werden echter vijf weken uitgesteld. De reden was dat onder de brug een boerenzwaluw haar derde nest had. Medewerkers van de firma Macadam B.V. hielden, samen met gemeente Oldambt en Landschapsbeheer, de activiteiten van de zwaluwen bij de brug in de gaten. Volgens de wet Natuurbescherming is het verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van in het wild levende vogels te beschadigen, vernielen of weg te nemen. Eind september is de fiets- en voetgangersbrug naast de Booneschanskerbrug geplaatst.

In juli 2017 werd de Booneschanskerbrug afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Voor de brug werden betonblokken geplaatst.

De betonnen aanbruggen van de uit 1951 daterende brug zijn aan vervanging toe. Er is sprake van veel betonschade en bloot liggende wapening. Bovendien is de stalen val slechts geschikt voor licht verkeer met incidenteel vrachtverkeer (klasse 30 brug).

De gemeenteraad stelde tijdens de raadsvergadering op 17 juli 2017 een krediet van achthonderd duizend euro beschikbaar voor het vervangen van de brug voor een semi-vaste betonnen brug. Eind november vorig jaar werd bekend dat de gemeente Oldambt twee ton extra uittrekt voor de bouw van een nieuwe brug. Er werd weer een nieuwe aanbesteding voor een semi-vaste brug gedaan. De keus viel op de firma Macadam B.V. Dit bedrijf bouwt ook de drie bruggen in Blauwestad die samen de Blauwe Loper (Pieter Smit brug) gaan vormen.

Zolang de Booneschanskerbrug nog niet weer begaanbaar is gaat het gemotoriseerd verkeer veelal door Klein Ulsda. De Ulsderbrug aldaar is ook aan renovatie toe. De brug hoort zowel bij de gemeente Oldambt als bij de gemeente Westerwolde. De reparatiewerkzaamheden zouden in maart starten, maar na overleg met omwonenden werd dit uitgesteld. De werkzaamheden zullen nu waarschijnlijk eind 2021 gaan plaatsvinden, zodat omwonenden dan gebruik kunnen maken van de Booneschanskerbrug.

Foto’s: B Schuur, J Doornkamp en Mazzelmoaze

Video: Mazzelmoaze

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.