Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Wollinghuizen

Foto ingezonden door Ooldrik Modderman

WOLLINGHUIZEN – Gistermorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg en Els Eckhardt een wandeling door Wollinghuizen. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Herfstwandeling vanuit prachtige Theetuin MoeNieks wo 14-10-2020.

Wandelen Werkt onder begeleiding van wandelcoaches Els Eckhardt-Eltjo Glazenburg en Ooldrik Modderman. Afstanden van de wandeling keuze 8/9 of 12 km. Toch een dingetje vandaag om deze wandeling wel te mogen organiseren. Ook wij werden geconfronteerd vandaag met de nieuwe aangekondigde RIVM Corona maatregelingen. Vooraf was e.e.a. al uitgelekt. Met deze voorkennis zijn we direct gestart met onze plan van aanpak. Direct in contact getreden met diverse instanties zoals o.a. gem. Westerwolde en onze Rustpunt MoeNieks. Onze plan van aanpak werd goedgekeurd. Tevens voor de komende 4 weken. Hier zijn we blij mee. Wij willen als wandelaars een positieve draai aan de maatschappij mee geven, gezien de omstandigheden waar we nu in verkeren. Het doel is blijven bewegen als het even kan en houden ons aan de maatregelingen. Ook de catering hebben we in overleg met Claudine en Tim van MoeNieks bedacht en de uitvoering daarvan. De catering gebeurde niet op locatie maar werd onderweg aangeboden.

Wandelaars en catering hebben deze oplossing, voor de eerste keer zeer positief ervaren. We mogen de komende weken hiervan vaker gebruik maken. We creëren het starten van wandelaars in een groep van max 4 personen. Afstand houdend meer dan 1,5 mtr. Onze doelstellingen die wij steeds na streven: Vitaliteit-Natuur-Gezelligheid-Cultuur-In Beweging en Gezondheid kunnen we hierdoor waarborgen.

Start van de wandeling: Theetuin MoeNieks Weenderstraat 44, 9541 TC Vlagtwedde.

De wandeling langs de nieuw gemeanderde Ruiten Aa met nieuwe wandelpaden en bruggetjes. Door Weende- Winschoter bos- Het Leifstingsbroek – Renneborg -Wollinghuizen en de Ruiten Aa.

Weende:

Buurtschap/esgehucht. Weende werd al genoemd in de vijftiende eeuw. De naam is waarschijnlijk afgeleid vaan ween,wene, Het Gronings woord voor wilg. In Weende staan een paar bijzondere boerderijen.

De Ruiten Aa:

Is een beek in Westerwolde en stroomt langs de dorpen Sellingen, Vlagwedde, Smeerling, Ter Wupping naar het dorp Wessinghuizen. Momenteel wordt er gewerkt aan het landschap herstel in Renneborg-Ter Walslage.

Het Liefstinghsbroek:

Het gebied, bestaande uit een oerbosgebied met bosvegetatie en moerasachtige delen, maakt deel uit van het Dal van de Ruiten A. Het bos is het oudste bos van Westerwolde en maakt deel uit van de Natura 2000-lijst opgesteld door de Europese Unie. Daarom mocht een boer uit Wedderweer (20km noordelijk) niet uitbreiden met een megastal want de ammoniak zou het bos kunnen beschadigen, zie hieronder! Motie partij voor de dieren: Of mogelijk dat de ammoniakbelasting op Lieftingsbroek de plannen kan tegenhouden.

In 1919 was het bos eigendom van de toenmalige voorzitter van het waterschap Westerwolde, mr. H.I. Schönfeld. Hij had het gekocht van J. Hommes een nazaat van de familie Liefstingh en eigenaar van erve Liefstingh. Het bos was toen al beroemd omdat daar de zeer zeldzame Zweedse kornoelje voorkwam. In dat jaar brachten de toenmalige secretaris Jac. P. Thijsse en de penningmeester en latere voorzitter van Natuurmonumenten, Pieter van Tienhoven, op uitnodiging van Schönfeld een bezoek aan het bos. Bij zijn overlijden in 1937 liet deze het bos na aan Natuurmonumenten. In 1976 werd het gebied samen met het Metbroekbos opgenomen in het grotere natuurgebied Vlagtwedder essen, wat door aankoop en ruilverkaveling tot stand kon komen. Het gebied bevatte vroeger de Zweedse kornoelje en nog steeds bevat het gebied meerdere zeldzame flora als de bosanemoon en de witte klaverzuring. Het gebied bestaat overwegend uit loofbos en is gelegen op de dal flank van het riviertje de Ruiten Aa. Het bos is een zogenaamd eiken-haagbeukenbos met delen moerasachtig bosgebied, het zogenaamde broekbos. In de natte moerasachtige delen is er een overvloedige ondergroei van bijzondere vegetatie aanwezig. Deels wordt de struiklaag gedomineerd door hulst.

Winschoter bos:

Werd ook gekocht door mr. H.I. Schonfeld en aangelegd als bos.

De route die gewandeld is, komt er een gedeelte terug in de nieuwe Route 40 Westerwolde Pad die nog in ontwikkeling.

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman
Foto’s gemaakt door : Henny van Huizen en Ooldrik Modderman.

Klik HIER voor meer foto’s.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.