Houten oeverbeschoeiing kades Ter Apelkanaal vervangen door damwand profielen

Foto: André Dümmer

TER APEL – Bij de 8-ste verlaat in Barnflair, op de grens met Munnekemoer in Ter Apel, wordt op dit moment, door de firma Vegter Waterbouw te Veendam, druk gewerkt aan de kades van het Ter Apelkanaal. De houten oeverbeschoeiing wordt vervangen door damwand profielen. De beschoeiing beschermt een de waterkant tegen afkalven, golfkrachten en andere invloeden die de stabiliteit van de waterkant in gevaar brengen

Geschiedenis
In 1765 werd door de stad Groningen besloten een kanaal te laten graven van Bareveld tot Ter Apel, dit om de ontginning van het hoogveen van het Bourtangermoeras te bevorderen. Men koos voor een traject langs de rand van de provincie Groningen, parallel aan de Semslinie de 150 jaar eerder vastgestelde grens tussen Groningen en Drenthe. Het kanaal kreeg uiteindelijk een lengte van 38 kilometer en werd in 1856 voltooid. Door de turfvaart was in het de negentiende eeuw een van de drukst bevaren vaarroutes in Nederland. Bij de sluizen konden de wachttijden oplopen tot enkele uren. Op deze plaatsen werden dan cafe’s en winkeltjes gevestigd. Door de aanleg van het kanaal ontstonden de plaatsen Stadskanaal en Musselkanaal.

Aan Drentse zijde werden een aantal zijkanalen gegraven, waarlangs ook een aantal dorpjes ontstonden, de Drentse Monden. Nadat al het veen was afgegraven, werden op het kanaal veel landbouwproducten vervoerd, zoals aardappelen voor de aardappelmeelindustrie en stro voor de strokantonfabrieken.

Door de concurrentie van de vrachtwagens en de schaalvergroting in de binnenvaart verloor het kanaal vanaf de jaren dertig zijn betekenis als waterweg. In de jaren zeventig waren er plannen om het kanaal te dempen, maar een actie onder de plaatselijke bevolking heeft dit voorkomen. Tegenwoordig is er alleen nog recreatievaart op het kanaal aan te treffen.

Ingezonden door André Dümmer

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.