Informatiepunt Poort van Winschoten

Foto: Anita Meis

WINSCHOTEN – Het informatiepunt Poort van Winschoten is in gebruik genomen.

Op de borden op de blauwe container voor het gemeentehuis kunnen voorbijgangers lezen wat er gaat gebeuren op het (nu nog) braakliggende terrein. Onderdeel van de plannen voor de Poort van Winschoten is de bouw van een nieuw gemeentehuis. Ook de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. De Liefkenshoek maakt ook deel uit van de plannen.

Digitalisering

Digitalisering is een belangrijk item in de nieuwe ontwikkelingen. Zeker in coronatijd ondervinden we hoe actueel dit is en hoe belangrijk het is om goed digitaal te kunnen werken, diensten te verlenen en te communiceren. Op deze plek komt dus zeker snel en goed internet, ook voor bezoekers van het centrum. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het Intereg programma North Sea Region project CORA. Samenwerking op het gebied van digitalisering gebeurt ook binnen COM3, samen met onderwijs, ondernemers en de gemeente. Ook binnen de Poort van Winschoten staat samenwerking centraal.

Coronaproof

Behalve de informatieve buitenkant, kunnen er ín de container op afspraak en geheel coronaproof gesprekken plaatsvinden met omwonenden en betrokkenen bij het project. Ook anderen die graag gebruik willen maken van deze faciliteit, zijn van harte welkom om zich te melden om in overleg te kijken wat er mogelijk is. Mail bij belangstelling naar poort@gemeente-oldambt.nl.

Europees Openbare aanbesteding Aardgasloos Oldambt

De gemeente Oldambt wil met deze aanbesteding een overeenkomst aangaan voor het Aardgasloos maken van zo veel mogelijk gemeentelijke gebouwen in de gemeente Oldambt voor 2030.

De Aanbestedende dienst van deze Opdracht is de gemeente Oldambt samen met de deelnemende partijen.

De Opdracht van deze aanbesteding betreft twee categorieën:

  • De 33 gemeentelijke gebouwen waarbij de gemeente de Opdrachtgever is van de energiecontracten.
  • De 79 Zelfstandige exploitatie gebouwen waarbij de gemeente Oldambt geen opdrachtgever is van de energiecontracten. Deze liggen ook buiten de gemeente Oldambt.

De gemeente Oldambt wil met deze aanbesteding een overeenkomst aangaan voor het Aardgasloos maken van zo veel mogelijk gemeentelijke gebouwen in de gemeente Oldambt voor 2030, zonder dat dat leidt tot hogere kosten ten opzichte van ongewijzigd beleid. Om dit te bereiken is gekozen voor een overeenkomst met een lange termijn van maximaal 30 jaar waarin Opdrachtnemer de investeringen terug kan verdienen.

Het gaat indicatief om de volgende totale potentiële hoeveelheden:
1,4 miljoen m3 aardgas per jaar
2,1 miljoen euro per jaar energie gerelateerde kosten
140.000 m3 bruto vloeroppervlak.

Bron: Gemeente Oldambt

Foto’s: Anita Meis

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.