GroenLinks vraagt provincie zich in te zetten voor behoud van zorg bij OZG

Foto: Anita Meis

SCHEEMDA, GRONINGEN – De Statenfractie van GroenLinks stelt het College van Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen omtrent de situatie van de Ommelander Ziekenhuis Groep.

Op 27 oktober jl. verscheen op RTV-Noord het bericht dat het Ommelander Ziekenhuis Groep in financieel zwaar weer verkeert. Het ziekenhuis moet nog dit jaar 3,6 miljoen euro bezuinigen. Als dat niet lukt, volgen ‘zeer ingrijpende maatregelen’. Ook moet het ziekenhuis in de jaren 2021 en 2022 in totaal 6,5 miljoen euro bezuinigen.

De Statenfractie van GroenLinks vindt dit erg zorgelijk en wil dat alles in het werk gesteld wordt om het omvallen van het OZG te voorkomen. Het ziekenhuis heeft namelijk een cruciale en onmisbare rol in het zorglandschap in onze provincie.

De GroenLinks fractie vindt het belangrijk dat eventuele bezuinigingen bij het OZG op geen enkele wijze van invloed zullen zijn op het zorgaanbod van het ziekenhuis en wil dat de spoedhulp onder geen beding verdwijnt. Zij wil van de provincie weten of die inmiddels contact heeft gehad met het
OZG en andere betrokken partijen om de financiële problematiek goed in kaart te krijgen. Ook wil de fractie weten of de provincie bereid is in gesprek te gaan met de andere kredietverstrekkers om bij hen het belang van het voorbestaan van het ziekenhuis te benadrukken. De provincie is zelf een van de kredietverstrekkers van het ziekenhuis: zij heeft het ziekenhuis een lening van 10 miljoen euro verstrekt. GroenLinks wil weten of de provincie bereid is om de voorwaarden aan deze lening, wanneer nodig, te versoepelen of zelfs, in een uiterste noodsituatie, bereid is financiële steun te geven om het ziekenhuis te behouden.

Stephanie Bennett: ‘Het OZG heeft een cruciale en onmisbare rol in onze provincie. Vanuit de provincie moet alles in het werk gesteld worden om te voorkomen dat dit ziekenhuis omvalt.’

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.