Tweede fase aanpak groenperken in Stadskanaal gestart

Foto: Catharina Glazenburg

STADSKANAAL – In oktober is gestart met de tweede fase aanpak groenperken. In deze fase pakt de gemeente voor het tweede jaar perken aan waarvan de planten ‘op’ en ‘versleten’ zijn. Deze oude beplanting kostte inmiddels veel onderhoud en kwam niet meer tot haar recht. De inventarisatie om, net als vorig jaar in fase één, te bepalen welke groenperken versleten zijn is in oktober gedaan. Dit ging in overleg met de wijkraden. Tijd voor stap twee: het afknippen van de oude beplanting.

Afknippen oude beplanting

Half november beginnen medewerkers van Wedeka met het afknippen en afvoeren van de beplanting. Dit gebeurt met een bosmaaier, heggenschaar of met groter materieel met een tractor. Dit is afhankelijk van de grootte van de groenperken en de staat van de planten. Na het afknippen wordt het groenafval zo snel mogelijk afgevoerd naar de stort. Bij de stort kan het groenafval verwerkt worden tot compost. Buurtbewoners wordt gevraagd om tijdens de werkzaamheden de auto niet in de buurt van het groenperk te zetten.

Volgende stappen

Als alle beplanting is afgeknipt zal in december het aanbrengen van compost in de groenperken starten. Vervolgens gaat de aannemer verder met het uitgraven en uitzeven van de grond. Daarna is het tijd om de perken te egaliseren en aansluitend kunnen de nieuwe planten in het voorjaar van 2021 in de grond. De hoop is op groeizaam weer, zodat er volgend jaar een oase van fleur en kleur zal ontstaan.

Meer informatie over deze tweede fase of over de evaluatie van de aanpak bloemperken vorig jaar is te vinden op: www.stadskanaal.nl/groenperken.

Achtergrond aanpak grondperken

Bij de nieuwe beplanting is per locatie rekening gehouden met onder andere schaduw, zoutschade, droogte en de mate van onderhoud. Bijen, vlinders en overige insecten profiteren van de nieuwe beplanting. Met de toename van de biodiversiteit worden ook meer ziekten en plagen voorkomen. In sommige perken komt nieuw gras, omdat er vervelende onkruiden aanwezig zijn in de perken. Vanuit de wetgeving mag de gemeente hier geen chemische bestrijdingsmiddelen voor inzetten. Door frequent te maaien zullen de onkruiden verdwijnen. Over enkele jaren, als de onkruiden verdwenen zijn, kan alsnog gekozen worden voor sierheesters of vaste planten.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.