Boswerkzaamheden in de Sellingerbossen

Foto: Jans Velthuis

SELLINGEN – Staatsbosbeheer start in november met werkzaamheden in de Sellingerbossen. Het doel van de werkzaamheden is om uiteindelijk licht en ruimte te maken voor bestaande bomen en voor nieuwe bomen; de verjonging van bos. Bos blijft dus bos. Het bos is natuurlijk van te voren zorgvuldig door boswachters geïnventariseerd op nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes volgens de regels van Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Ook tijdens de houtoogst wordt hierop gelet. 

Dunning

Wij zijn jaarrond aan het werk in het bos. Van het zetten van stippen, het inventariseren van de dieren, tot de houtoogst zelf met machines. Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden.

Deze bomen zijn gemarkeerd (gekleurde stippen of strepen), het zogenaamde blessen. Een boom met een blauwe stip blijft staan en een boom met een oranje stip wordt geveld.

Hollands hout

De bossen van Sellingen zijn multifunctioneel bossen; alles komt er samen. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie één van de functies van het bos. Het hout van de omgezaagde bomen wordt, onder het label Hollands hout, gebruikt in bijvoorbeeld de bouw, voor papier of als biomassa. De opbrengsten van het hout komen ten goede aan de Nederlandse natuurgebieden, Staatsbosbeheer gebruikt het weer voor het bekostigen van het beheer. Staatsbosbeheer zorgt met duurzaam bosbeheer ook voor houtproductie voor toekomstige generaties. Bos blijft bos. 

Schade door droogte en letterzetter

Staatsbosbeheer begint de werkzaamheden in de Ruitersdennen, de bossen rondom de Noordmee. Helaas zal er in deze bossen meer geoogst gaan worden dan dat wij voorzien hadden. Door droogte en de aanwezigheid van de letterzetter (een kevertje die onder de schors van een naaldboom gaat zitten en daardoor de boom aantast) zijn er meer bomen dood gegaan. We zullen tijdens deze houtoogst zoveel mogelijk dode en aangetaste bomen weghalen.

Als de weersomstandigheden het toelaten volgen na de Ruitersdennen, Ter Borg en Breetuinen.

Wandel- en fietspaden tijdelijk slechter begaanbaar

Tijdens de boswerkzaamheden worden de wandel- en fietspaden zoveel mogelijk ontzien, toch kan het voor komen dat een recreatieroute op enkele plaatsen wordt beschadigd. Daarnaast is het voor de veiligheid van de geïnteresseerde bezoeker van belang om niet te dicht bij de werkzaamheden te komen. Met bordjes en linten zijn de plekken waar gewerkt wordt gemarkeerd.

Ingezonden door Jelka Vale

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.