Gemeente Westerwolde gaat 17 wilduittredeplaatsen aanleggen

Foto: Dennie Gaasendam / DG-Fotografie www.denniegaasendam.nl (archieffoto)

WESTERWOLDE – In de gemeente Westerwolde worden 17 wilduittredeplaatsen aangelegd.

Een deel van de kanalen in Westerwolde is voorzien van beschoeiingen die het voor dieren die in het water vallen lastig maken (soms onmogelijk) om weer de oever op te klimmen. Op 30 september j.l. werd in de raadsvergadering gevraagd om hier iets aan te doen. Toen leek hiervoor geen budget te zijn.

Maar na overleg met onder anderen waterschap Hunze en Aa’s en de Zoogdierenvereniging blijkt dat het toch mogelijk te zijn om tijdens de werkzaamheden aan de oeverbeschoeiing 17 wilduittredeplaatsen in de gemeente Westerwolde aan te leggen. Hiermee kan verdrinking van dieren voorkomen worden. De extra kosten vallen binnen het gereserveerde budget, aldus wethouder Bart Huizing.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.