Rommel uit Ruiten Aa Kanaal

Rommel uit Ruiten Aa Kanaal
Foto: waterschap Hunze en Aa's

Waterschap Hunze en Aa’s laat sinds afgelopen voorjaar het Ruiten Aa Kanaal en het Bourtangerkanaal baggeren. Reden is om de vaardiepte en de doorvoer van water naar zee te verbeteren. Een deel van de bagger dat uit de kanalen is gehaald, wordt gebruikt voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Opvallend is dat ter hoogte van de bebouwing in Veelerveen veel rommel is opgezogen. Dit heeft al meerdere keren geleid tot een verstopte zuigkop.

Momenteel is de aannemer bezig in het Mussel Aa Kanaal om te voorkomen dat slib uit dit kanaal weer terugstroomt naar het Ruiten Aa Kanaal. Er is de afgelopen maanden, naast bagger, veel rommel uit het water gehaald, zoals plastic, autobanden, pvc-buis, touw en glaswerk. Dit kwam met name uit het kanaal nabij het bewoond gebied in Veelerveen.

Het project loopt halverwege december ten einde. Dan is 27 kilometer kanaal gebaggerd en weer diep genoeg voor de vaarrecreatie en doorvoer van water.

Rommel in zuigkop baggerschip

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.