NVWA treft wratziekte aan op twee landbouwpercelen

Foto: Jan Glazenburg

STADSKANAAL – De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een besmetting met wratziekte vastgesteld op twee landbouwpercelen in de gemeente Stadskanaal.

Aanleiding voor onderzoek op deze percelen is de vondst van knollen met wratten in een partij aardappelen die afkomstig is van deze percelen. Aanvullend onderzoek in de omgeving heeft niet geleid tot meer vondsten. De gevolgen zijn vooral economisch. Op de besmette percelen mogen 20 jaar geen aardappelen meer geteeld worden. De schimmel is niet schadelijk voor mensen of dieren.

Tijdens het bemonsteren van de partij aardappelen in verband met de survey Bruin- en ringrot in opdracht van de NVWA, trof de keurmeester van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) knollen met wratten aan. Bij het NVWA-onderzoek dat daarop volgde, zijn op de herkomstpercelen wratten gevonden. Deze zijn verzameld en in het laboratorium onderzocht, waarbij de aanwezigheid van wratziekte is vastgesteld. De besmette partij en de besmette percelen zijn van één teler. Het besmette areaal betreft in totaal bijna 8 hectare en de afstand tussen beide percelen is ongeveer 3 kilometer. De oorzaak wordt nog onderzocht.

Omgeving

De NVWA heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van wratziekte in een straal van 5 kilometer rondom beide besmette percelen. Hierbij zijn percelen en zeefgrond geïnspecteerd op de mogelijke aanwezigheid van wratachtige structuren. Dit heeft niet geleid tot meer vondsten.

Wratziekte

Wratziekte is een plantenziekte die wordt veroorzaakt door de schimmel Synchytrium endobioticum. Deze schimmel heeft een quarantainestatus in de EU. Er bestaan verschillende fysio’s van de schimmel, waarvan fysio 1, 2, 6 en 18 voorkomen in Nederland. Fysio 1 komt voor in Zuidoost-Nederland en de overige fysio’s in Noordoost-Nederland. De vorige vondst van wratziekte was in 2015 op een perceel in de omgeving van Borger. Daar bleek na onderzoek sprake te zijn van fysio 18. De ziekte kan voorkomen worden door gebruik te maken van schone machines en werktuigen en geen vervuilde grond op de eigen percelen te storten.

Maatregelen

De NVWA neemt maatregelen zodra wratziekte bij aardappelen is vastgesteld, om vermeerdering en verspreiding te voorkomen. De betreffende partij wordt besmet verklaard en op de besmette percelen wordt een teeltverbod opgelegd voor voortkwekingsmateriaal en aardappelen voor de duur van tenminste 20 jaar. Versoepeling is mogelijk na 5 jaar, afhankelijk van het type fysio. Indien sprake is van fysio 18, wordt rond het besmette perceel een zogenoemd kerngebied ingesteld met een straal van 1 km rond dit perceel. Binnen zo’n kerngebied is de raskeuze voor de zetmeelaardappelteelt kleiner dan in het omliggende gebied.

Meer informatie

De regels die gelden voor besmette percelen en andere percelen op het getroffen bedrijf (productie-eenheid) zijn te vinden via de pagina Regelgeving.

In Zuidoost- en Noordoost-Nederland zijn grote gebieden aangewezen waarin de raskeuze bij de aardappelteelt beperkt wordt tot rassen met een voldoende hoog resistentieniveau tegen fysio 1 respectievelijk fysio 2/6, de zogenoemde preventiegebieden. Voor een overzicht van deze preventiegebieden en de fysio 18 kerngebieden is een viewer beschikbaar.

Bron: NVWA

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.