Openstelling burgemeestersvacature Pekela

Foto:Catharina Glazenburg

PEKELA – De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt per 26 november 2020 belangstellenden uit om te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Pekela. Solliciteren kan tot 18 december 2020 via de website van de gemeente Pekela en de website van de provincie Groningen. De planning is om voor de zomer van 2021 de burgemeester te installeren.

De gemeenteraad van Pekela heeft aangegeven om zelfstandig te blijven en vooralsnog niet te streven naar een gemeentelijke herindeling. De huidige burgemeester, Jaap Kuin, is op 1 november 2015 benoemd als waarnemer voor onbepaalde tijd, maar echter tot zolang het proces van een gemeentelijke herindeling is afgerond. Nu er op korte termijn geen sprake is van een gemeentelijke herindeling en de gemeenteraad van Pekela de keuze heeft gemaakt voor een kroon benoemde burgemeester, komt er
een einde aan het waarnemend burgemeesterschap.

Voorbereidingscommissie
De voorbereidingscommissie bestaande uit zeven raadsleden, uit elke fractie één, heeft een profielschets opgesteld. De profielschets is op 24 november 2020 vastgesteld door de gemeenteraad en aangeboden aan de Commissaris van de Koning, de heer René Paas.

Hier een gedeelte uit de profielschets voor de nieuwe burgemeester:

De burgemeester dient een aanspreekbare en benaderbare vertegenwoordiger van het gemeentebestuur zijn. Het hoofd van de gemeente is immers in alles de “eerste burger” van Pekela. Het is belangrijk aandacht te hebben voor de maatschappelijke-, culturele-, levensbeschouwelijke-en sociale aspecten van het leven in de gemeente Pekela.

Taken en rollen
De burgemeester is voorzitter van de raad en van het college van burgemeester en wethouders. Als voorzitter van de raad dient de burgemeester ruimte te geven aan discussie en op een actieve manier mede het besluitvormingsproces te leiden. Als het nodig is streng, maar ook met
relativeringsvermogen. De burgemeester staat daarbij nadrukkelijk boven de partijen.

De burgemeester speelt een actieve rol in het benutten en verbreden van
contacten met personen en lokale-, regionale- en landelijke organisaties ten
behoeve van de belangen van Pekela. Het is van belang dat de nieuwe
burgemeester een netwerk heeft dat hieraan kan bijdragen aan en ervaring
heeft met processen van regionale samenwerking. Pekela speelt in de
gemeente overstijgende samenwerkingen soms een moedige en ietwat
eigenzinnige rol om haar eigen identiteit te behouden. Wij vinden het
belangrijk dat de burgemeester daar oog en oor voor heeft. Kortom: in deze
functie is het noodzakelijk een echte ambassadeur van de gemeente Pekela te zijn.

Van de nieuwe burgemeester wordt verwacht dat hij voldoet aan de vijf
basiscondities die voor iedere burgemeester gelden: integer, herkenbaar, onafhankelijk, verbindend en stressbestendig.

Het gevoel voor de identiteit en cultuur van Pekela zal zich eigen
gemaakt moeten worden en uiteraard beschikt de burgemeester over een
koel hoofd en een warm hart. Een burgervader, goed luisterend, een
goede omgang met de Pekelder bevolking, een no-nonsense mentaliteit en recht door zee zijn tevens belangrijke competenties.

In algemene zin wordt verwacht dat de burgemeester ruime ervaring heeft
in een bestuurlijke omgeving, maar financiële ervaring is een pré. De
burgemeester heeft humor, is representatief, verbaal vaardig en
heeft een goed gevoel voor public relations.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.