Toekomst zwembad Parc Emslandermeer nog steeds onzeker

Foto: Bé Eelsing

VLAGTWEDDE – Er is nog veel onzekerheid over het al dan niet voortbestaan van zwembad Parc Emslandermeer.

Het zwembad Parc Emslandermeer is eigendom van Stichting Belangen eigenaars Parc Emslandermeer (SBPE), een stichting waarin eigenaren van huizen op het Parc zitten. Zij vinden zich niet meer een geschikte partij voor de exploitatie van het bad en hebben het daarom aan de gemeente te koop aangeboden. Als de gemeente nee zegt, wil de stichting het hele complex slopen.

De gemeente Westerwolde zou in december een definitief besluit over het al dan niet aankopen van het overdekt zwembad. De beslissing hing af van de uitkomst van het gemaakte exploitatiemodel voor het bad, maar er speelt nu meer.

Het zwembad wordt gepacht door Henny de Groot. Zij is door de SPBE voor de rechter gedaagd, omdat men het pachtcontract met de zwemschool wil beëindigen. Dit contract is vijf jaar geleden met Henny de Groot afgesloten. Volgens SPBE is ontbinding van het contract mogelijk omdat de gemeente in die vijf jaar niet heeft geparticipeerd in het bad. 

In het najaar van 2017 heeft de toenmalige gemeente Vlagtwedde 40.000 euro beschikbaar gesteld om maatregelen te treffen met betrekking tot de veiligheid in het zwembad. Volgens een rapport van Sportfonds Nederland was er in totaal 60.000 euro nodig om de veiligheid in het zwembad te waarborgen. De gemeente betaalde toen 40.000 euro uit de pot Algemene Reserve en de Stichting Belangen Eigenaren Parc Emslandermeer stond garant voor de resterende 20.000 euro.

De eerste rechtszaak over het al dan niet ontbinden van het pachtcontract tussen de zwemschool en SPBE dient op 17 december aanstaande. Gisteravond uitte een aantal raadsleden hun zorgen over het al dan niet voortbestaan van het zwembad. Ze hopen dat er snel duidelijkheid komt. Wethouder Giny Luth gaf aan eerst de uitkomst van de rechtszaken te willen afwachten. Ze wil duidelijkheid over de financiële gevolgen, mocht de gemeente tot koop over gaan en hoopt in januari met een voorstel naar de gemeenteraad te komen.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.