PvdA: Gemeente Westerwolde onduidelijk over mogelijkheid van voor- en nascheiden PMD

Foto: Catharina Glazenburg

WESTERWOLDE – De gemeenteraad van Westerwolde heeft woensdag 25 augustus 2020 besloten om per 1 januari het apart aanbieden van PMD te staken. Met een amendement van de Partij van de Arbeid zal het scheiden van het PMD bij voor- en nascheiding alsnog als proef mogelijk blijven. De gemeente blijft echter summiere informatie over deze mogelijkheid verstrekken aan hun inwoners

Tot 1 januari 2021 had de gemeente Westerwolde (in navolging van de voormalige gemeente Bellingwedde) een goed werkend systeem van afval scheiden. Groen in de groene bak, Papier in de papierbak, PMD in de bak met oranje deksel en Restafval in de grijze bak. Nu heeft de gemeenteraad in haar vergadering van woensdag 25 augustus 2020 besloten om per 1 januari het apart aanbieden van PMD te staken. Met een amendement van de Partij van de Arbeid zal het scheiden van het PMD bij voor- en nascheiding voor de inwoners alsnog als proef mogelijk blijven.

In deze vergadering werd het besluit genomen dat er met ingang van 1 januari twee mogelijkheden komen om het PMD aan te bieden.

  1. Inwoners kunnen het in de grijze container doen zodat het door de verwerker nadien gescheiden wordt.
  2. Of het kan aan de bron scheiden worden, zodat de grijze container minder vaak wordt aangeboden voor leging. Hiervoor worden door de gemeente kosteloos plastic zakken verstrekt die in een verzamel-container bij u in de buurt gedeponeerd kunnen worden. Van de plek van de verzamel-containers is via de post en overzicht verstuurd. Het PMD kan thuis zolang bewaard worden in de container met oranje deksel.

Kosten:

In 2020 en 2021 is er gekozen voor een vast tarief voor het legen van de groene en grijze container. Dit in tegenstelling tot de jaren daarvoor. Toen was er in voormalig Vlagtwedde een vast tarief en in Bellingwedde een tarief van € 190 vast, € 2,75 voor het legen van de groene container en € 6,50 voor de grijze container. De PMD- (met oranje deksel) en papier-containers waren gratis.

Het voordeel van betalen per container is dat je de vaste kosten zelf kunt beperken door de grijze container minder vaak aan te bieden voor leging.

Stel dat per 2022 de kosten zijn. € 200 vaste lasten, € 6,75 voor de grijze container en € 0 voor de Groene-, PMD-, Papier-container.

Rekensom:

Als je alles in de grijze container doet: € 200 vaste kosten + € 169 (26 x € 6,50 grijze container) = € 369 per jaar.

Als je het PMD blijft scheiden: € 200 vaste kosten + € 26 (4 x € 6,50 grijze container)+ € 0 (legen PMD container) = € 226 per jaar.

Dit kan een besparing opleveren van € 143 per jaar!

Ingezonden door: Fractie Partij van de Arbeid Westerwolde

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.