Mededeling over de RadioBingo

De Radiobingo is vanaf heden weer om 20:00 uur! De kaartjes zijn te koop bij de bekende verkooppunten.

Eerste ggz-cliënten en medewerkers krijgen maandag vaccin

Foto: Martiniziekenhuis

NEDERLAND – Deze week worden de eerste ggz geestelijke gezondheidszorg -cliënten die zijn opgenomen of wonen in vier grote instellingen gevaccineerd. Zowel de cliënten als zorgmedewerkers krijgen een vaccin toegediend door de medische dienst van de instelling. Het gaat hierbij in de eerste ronde om circa 8000 mensen. Zij worden gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca. Mensen van 65 jaar en ouder krijgen het vaccin van Moderna zodra dat beschikbaar is. De volgende instellingen krijgen naar verwachting in week 10 AstraZeneca-vaccin geleverd.

In totaal komen circa 22.000 ggz geestelijke gezondheidszorg -cliënten en 42.500 medewerkers die hen verzorgen in aanmerking voor een vaccinatie. De bewoners en medewerkers van de ggz-instellingen die deze week starten zijn hierover al geïnformeerd. Voorafgaand aan de vaccinatie wordt expliciet toestemming gevraagd aan de patiënt of de wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt.

Intramurale ggz-cliënten

Onder de doelgroep van 22.000 mensen vallen ggz-cliënten die zijn opgenomen of wonen in instellingen. Verder horen hier ook de mensen bij die zijn opgenomen op de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ) en psychiatrische universitaire klinieken (PUK). Tot slot behoren ook de mensen die zijn opgenomen in een TBS-kliniek tot deze groep. 

Vaccinatiestrategie

De volgorde waarin groepen worden gevaccineerd wordt bepaald door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl

AstraZeneca past leveringsschema aan

AstraZeneca heeft het leveringsschema aangepast. Daardoor ontvangt Nederland – net als alle andere EU European Union  -lidstaten – de komende twee weken (week 8 en week 9) minder vaccins. In totaal gaat het om ruim 217.000 doses, die later komen. Ter compensatie komt er aan het eind van week 9 (op zondag 7 maart) een extra levering van 211.000 doses, zo meldt de fabrikant. 

Door de minimale veiligheidsvoorraad die het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  aanhoudt leidt de aanpassing van het leveringsschema komende week (week 8) niet tot gevolgen voor het vaccineren. De combinatie van verschuiving van volumes en vertraging vanuit de fabrikant heeft echter wel tot gevolg dat er in week 9 geen AstraZeneca-vaccins afgeleverd kunnen worden bij de priklocaties van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst , aan huisartsen en aan GGZ geestelijke gezondheidszorg -instellingen. Voor de al geplande afspraken van de GGD in week 8, 9 en 10 heeft deze verschuiving geen impact. Nieuwe afspraken worden voor deze periode voorlopig niet ingepland. 

Vaccins beoogd voor vaccinaties bij de GGD in week 8, worden verdeeld over week 8 en 9. Ook de geplande vaccinaties vanaf week 8 bij de huisartsen in Noord-Brabant kunnen doorgaan. Nieuwe regio’s zullen pas vanaf week 10 weer toegevoegd worden. Voor de GGZ wordt de levering in week 8 als gepland uitgevoerd. Het RIVM zal met de GGD, huisartsen en de GGZ overleggen op welke wijze de levering van vaccins vanaf week 10 het best plaats kunnen vinden. 

Naar verwachting worden in week 10 de leveringen van het AstraZeneca-vaccin aan de priklocaties herstart. Zodra de aanlevering van AstraZeneca weer op gang komt, kunnen er bij de GGD weer afspraken worden gemaakt. Wij informeren daarover via de website. 

Bron: RIVM

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.