Mededeling over de RadioBingo

De Radiobingo is zolang de avondklok van kracht is vanaf 18:00 uur! De kaartjes zijn te koop bij de bekende verkooppunten.

CDA: Verzamelcontainers PMD: (politieke) puinhoop in Westerwolde!

Foto: Mazzelmoaze

WESTERWOLDE – Veel inwoners storen zich aan de rommel die ontstaat bij de nieuw geplaatste PMD-containers in onze mooie gemeente Westerwolde. De foto’s laten zien dat niet alleen PMD-afval de weg naar de te kleine containers weet te vinden.

Drie weken geleden heeft CDA Westerwolde gezamenlijk met de fracties van de VVD en Lijst Timmermans een motie ingediend om te stoppen met de onzinnige pilot van het apart inzamelen van de PMD. Deze pilot is op initiatief van de PVDA met steun van Gemeente Belangen door de raad van Westerwolde geloodst om zo een meerderheid te krijgen voor de nieuwe inzamelingsmethode van het afval (het grondstoffenplan).

(zie ook: https://www.westerwoldeactueel.nl/2021/01/29/cda-westerwolde-nu-stoppen-met-deze-dure-niet-duurzame-en-omslachtige-manier-van-het-apart-inzamelen-van-pmd/)

De PMD-pilot is bedoeld om inwoners die dit willen, de mogelijkheid te blijven bieden het afval voor te scheiden. De inwoners draaien voor de kosten op van deze pilot. (€88.000) CDA Westerwolde heeft tegen het nieuwe avalbeleid en tegen deze pilot gestemd, omdat uit onderzoek is gebleken dat voor- en na-scheiding tegemoetkomt aan de wensen van inwoners en tot de beste en meest duurzame resultaten leidt. Echter het bedrijf dat de inzameling nu verzorgt voor Westerwolde kan geen voor-gescheiden afval verwerken. Alleen na-scheiding is mogelijk. Dit betekent dat in de fabriek het PMD uit het restafval gescheiden wordt. Er zijn verwerkers die wel voor-gescheiden afval kunnen verwerken maar daar heeft de coalitie niet voor gekozen.

Veel fracties steunden in grote lijnen de motie maar vonden het nu al stoppen van de pilot te ver gaan. Wethouder van der Goot (Gemeente Belangen) beloofde beterschap; meer en grotere PMD-containers en de opgestapelde PMD rondom de containers zou vaker worden opgeruimd door Afeer en de buitendienst.

Helaas is er nog weinig terecht gekomen van de beloofde beterschap. Bijna dagelijks krijgt de fractie van CDA Westerwolde foto’s toegestuurd van rond waaiend PMD, overvolle containers en afval wat niet in de PMD-container thuishoort. Ook de door veel inwoners bestelde PMD zakken, die uit China moeten komen, zijn nog steeds niet bezorgd.

De gemeente Westerwolde kan zich dit soort politieke dwalingen niet veroorloven en de rekening zal worden doorgeschoven naar de burger. CDA Westerwolde wil dit graag voorkomen!

Ingezonden door CDA Westerwolde

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.