Mededeling over de RadioBingo

De Radiobingo is vanaf heden weer om 20:00 uur! De kaartjes zijn te koop bij de bekende verkooppunten.

Onderzoek naar vismigratie in Westerwolde

Foto: Bé Eelsing

WESTERWOLDE – In Westerwolde wordt door ecologisch onderzoeksbureau VisAdvies, in samenwerking met het monitoringsteam van Sportvisserij Groningen en Drenthe, een vismigratie onderzoek gedaan. Dit wordt uitgevoerd in opdracht van Waterschap Hunze en Aa’s en Hogeschool van Hall Larenstein.

Op heel veel plaatsen zijn stuwen uit de wateren gehaald en vistrappen aangelegd. Er wordt onderzocht welke vissen hier gebruik van maken en of ze zonder problemen verder kunnen zwemmen.

Sommige vissen zijn voorzien van kleine zendertjes. Ieder heeft een uniek nummer. Op diverse plaatsen liggen detectie kabels op de bodem van het water die de vissen waarnemen en registreren als ze langs zwemmen.

Het blijkt dat windes vanuit het Eemskanaal bij Delfzijl naar Groningen zwemmen, dan het Winschoterdiep in tot voorbij Waterhuizen en via het Drentsche Diep het Zuidlaardermeer oversteken. Dan gaan ze de Hunze op om ergens bij Gieterveen kuit te schieten om vervolgens weer terug te zwemmen naar Delfzijl. Ze doen daar 2 a 3 dagen over. De onderzoekers hopen dat dit soort vissen, alsmede zeeforel, paling, driedoornige stekelbaars en nog veel meer soorten straks weer veel in de Westerwoldse wateren voorkomen.

Ook zijn er fuiken geplaatst, zoals te zien is op de foto’s, gemaakt bij de Westerwoldse Aa. Drie keer per week worden de vangsten bekeken. Bij alle fuiken zijn ook informatie borden geplaatst, zodat voorbijgangers weten wat de bedoeling is.

Het onderzoek maakt deel uit van het project: Ruim Baan voor vissen 2, dat wordt gefinancierd door onder anderen het Wadden Fonds.

Info: Jan Steenhuis en Waterschap Hunze en Aa’s

Foto’s: Bé Eelsing

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.