Mededeling over de RadioBingo

De Radiobingo is vanaf heden weer om 20:00 uur! De kaartjes zijn te koop bij de bekende verkooppunten.

Potgrondactie activiteitencommissie v.v. Westerwolde afgerond

Foto: Bé Eelsing

VLAGTWEDDE – Vanmorgen werd middels een heuse “potgrond-afhaal-drive-through” de negende potgrondactie van de activiteitencommissie van de v.v. Westerwolde afgerond.

Alle personen die de voorbije maand online potgrond hadden besteld, konden in twee groepen vanaf 10.00 uur hun bestelling halen vanaf de parkeerplaats bij sportpark De Barlage aan de Spetsebrugweg. De potgrond, die met eigen vervoer bij de leverancier werd gehaald, was nog maar net uitgestald of de eerste auto kwam al voorrijden. En onder toeziend oog van RTV Noord ging het zo gestaag door, waarna om ongeveer 12.00 uur de meeste zakken potgrond door de ruim tachtig bestellers waren afgehaald. Een tweetal medewerkers zorgde er intussen voor dat een aantal bestellingen thuis werd afgeleverd.

Al met al werden er de afgelopen maand 475 zakken potgrond aan de man gebracht. Een iets geringere opbrengst dan voorgaande jaren, maar zeer zeker de moeite waard. Maar het mag bekend zijn wat aan deze iets mindere opbrengst ten grondslag ligt.

Ondanks de beperkende maatregelen kijkt de activiteitencommissie dan ook terug op een geslaagde potgrondactie en hoopt in 2022 bij de organisatie van de tiende editie weer op de vertrouwde manier bij de deuren langs te kunnen gaan om de potgrond aan de man te brengen.

Vermeldenswaardig is nog dat een groot deel van de opbrengst van deze actie ten goede komt van jeugdactiviteiten binnen de v.v. Westerwolde. De activiteitencommissie wil iedereen die potgrond heeft besteld en afgehaald daarvoor dan ook hartelijk bedanken.

Ingezonden door H.J. Pleiter

Foto’s: Bé Eelsing

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.