Mededeling over de RadioBingo

De Radiobingo is vanaf heden weer om 20:00 uur! De kaartjes zijn te koop bij de bekende verkooppunten.

Jarno Rietema volgt Willem Dinkla op als voorzitter Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt

Foto: GrAJK

BELLINGWOLDE, OUDESCHIP – Afgelopen woensdag 31 maart is Jarno Rietema uit Oudeschip verkozen tot de voorzitter van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK). Dit gebeurde tijdens de online Algemene Ledenvergadering (ALV) waarbij Willem Dinkla de voorzittershamer coronaproof overdroeg.

Dinkla uit Bellingwolde heeft het provinciaal bestuur van de agrarische jongeren 3 jaar met veel passie en inzet geleid. Met het aftreden van Dinkla is daarnaast Evelien Drenth toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid. “Ik zal mijn rol binnen het bestuur gaan missen. Het waren bewogen jaren voor jonge boeren, waarbij het stikstofdossier en de aardbevingsschade hoog op de agenda stonden en nog steeds staan. Het is vooral belangrijk om kansen te zien en niet te denken in bedreigingen.  Ik ben blij dat met mijn afscheid ook weer enthousiaste jonge aanwas is gevonden. In deze tijd van emotie politiek en grote uitdagingen is het belangrijker als ooit.” aldus Dinkla.

Het GrAJK heeft ruim 600 leden in de provincie Groningen. Naast belangenbehartiging op meerdere bestuurlijke niveaus binnen de mooiste provincie werkt het bestuur als communicatievat naar het landelijk georganiseerde NAJK. Het Groningse bestuur heeft 7 verenigingen onder haar vleugels die zelfstandig opereren: AJK Oldambt, AJK Veenkoloniën, AJK Westerwolde, AJK Westerkwartier, AJK Midden, AJK ´t Hogeland en Jonge Agrarische Vrouwen.

Het provinciale bestuur bestaat nu uit 7 jongeren werkzaam in de agrarische sector: melkveehouder Luuk Volker uit Bad Nieuweschans is penningmeester, melkveehouder Robert Winter uit Loppersum is portefeuillehouder stikstof, akkerbouwer Koos Meeuwes uit Uithuizermeeden heeft de portefeuille mijnbouw, akkerbouwer en graanhandelaar Thea Buseman uit Scheemda is vicevoorzitter en is provinciaal afgezante bij het NAJK, melkveehouder Paulien van Beesten uit Thesinge is portefeuillehouder acquisitie en marketing en akkerbouwer Evelien Drenth uit Vlagtwedde is algemeen bestuurslid. Autonoom loonwerker Jeroen Wolters uit Mensingeweer is regiocoördinator en treedt naast bestuursondersteuner op als projectmanager.

Rietema ziet een heldere koers voor de Groningse agrarische jongeren. ‘’We hebben met ons bestuur een mix van verschillende persoonlijkheden, bedrijven en kennis. Eind van 2020 hebben we onze visie gedeeld waarin we verschillende uitdagingen en toekomstperspectieven van de jonge boer uitschrijven. Het is gelukt om inpolderen op de bestuurlijke agenda’s te krijgen. Nu verdienen de andere visie-onderdelen prioritiet bijvoorbeeld beloning van emissiearme stallen. Jonge boeren en tuinders hebben de toekomst, zij zijn de mensen die over 30 jaar graag nog in Groningen willen ondernemen. In discussies die van invloed zijn op onze perspectieven, moeten wij daarom onze stem laten horen. Dat gaat met dit bestuur zeker lukken!”


Bron: NAJK

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.