Mededeling over de RadioBingo

De Radiobingo is vanaf heden weer om 20:00 uur! De kaartjes zijn te koop bij de bekende verkooppunten.

Start bouw Atlantaborg fase II van start

Foto: artist impression Atlantaborg fase II, ingezonden door gemeente Midden-Groningen

HOOGEZAND – Vanmorgen heeft wethouder Jan Jakob Boersma samen met de heer Herman van der Til, bestuursvoorzitter van de Reensche Compagnie en de heer Harry Leggedoor, algemeen directeur van Geveke Bouw & Ontwikkeling, het startsein gegeven voor de tweede fase van de bouw van nieuwe huurappartementen in het project Atlantaborg. Deze fase bestaat uit 30 huurappartementen en is een vervolg op fase I waarin in juni van dit jaar 46 appartementen worden opgeleverd.

Ook huurders vanaf 35 jaar
De appartementen in Atlantaborg II zijn in eerste instantie bedoeld voor huurders vanaf 45 jaar en ouder, maar gelet op de grote vraag aan woonruimte heeft het bestuur van de Reensche Compagnie besloten ook woningzoekenden vanaf 35 jaar toe te laten. Hiervoor is gekozen omdat uit diverse gesprekken met potentiële huurders is gebleken dat er in de gemeente Midden-Groningen grote woningnood is voor alle generaties. Wethouder Jan Jakob Boersma: “ik ben blij met de bouw van de Atlantaborg, zowel de eerste, als deze fase. Door een variatie in leeftijdsgrens in te stellen, ontstaat er een mooie mix van verschillende huurders en kunnen we met alle deelnemende organisaties een bijdrage leveren aan de vraag op de woningmarkt.”
 
Atlantaborg, fase I en II
Atlantaborg maakt onderdeel uit van het totale project Stadshart in het centrum van Hoogezand. De nu te bouwen appartementen maken onderdeel uit van het project Atlantaborg dat in totaal uit 76 appartementen bestaat. Het vormt het een na laatste nieuwbouw-project in het Stadshart dat ten zuiden van het spoor in Hoogezand komt.

Ontstaansgeschiedenis
De voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer, Geveke en de woningcorporaties Lefier, Groninger Huis en De Reensche Compagnie hebben op 18 april 2017 een intentieovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van Stadshart Noord Hoogezand. Hierin hebben zij de intentie uitgesproken om de problematiek in de Kerkstraat en omgeving samen aan te pakken door middel van sloop, (gedeeltelijke) renovatie en nieuwbouw alsmede tot een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte.

Foto 1: artist impression Atlantaborg fase II
Foto 2: Wethouder Jan Jakob Boersma en Herman van der Til van de Reensche Compagnie geven startsein.

Ingezonden door gemeente Midden-Groningen

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.