Mededeling over de RadioBingo

De Radiobingo is vanaf heden weer om 20:00 uur! De kaartjes zijn te koop bij de bekende verkooppunten.

Open brief van burgemeester Jaap Velema

Jaap Velema Fotografie: Metha Eikens - Gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – Hieronder een open brief van burgemeester Jaap Velema:

Beste inwoners van Westerwolde

Op het moment dat ik dit schrijf (dinsdag 30 maart) heb ik net mijn halfjaarlijkse klus er weer op zitten. Alle klokken op zomertijd zetten. In het voorjaar een feestelijk moment, omdat ik het gevoel heb dat met deze handeling voor mij formeel het voorjaar begint. De korte donkere dagen liggen achter ons en we gaan weer naar het licht. Wat daarbij helpt is een weersvoorspelling dat we een paar mooie zonnige en droge dagen in het verschiet hebben (met helaas weer een dipje in de dagen erna). Vogels zijn druk in de weer, en de eerste lammetjes dartelen in de wei.

En niet alleen de koeien gaan weer van stal, ook de mensen komen weer massaal naar buiten. Er wordt volop gefietst en gewandeld. Er wordt weer druk gespit, geschoffeld geverticuteerd. De boeren zijn weer druk bezig de grond los te maken. Voor een nieuwe oogst moet er bemest, geploegd en gezaaid worden! Ogenschijnlijk een frisse start van het voorjaarsseizoen.

En toch zijn dit voorjaar, het tweede voorjaar in coronatijd, heel veel dingen anders. Dit voorjaar is nog omgeven met veel onzekerheid. Hoe zal het gaan met het aantal besmettingen in deze derde golf, wanneer is er duidelijkheid over het moment dat je echt wordt gevaccineerd en wat zal er weer mogelijk zijn na vaccinatie? Ik ben mij er ook goed van bewust dat in dit voorjaar voor sommigen, die zelf getroffen zijn, of iemand zijn kwijt geraakt door corona er nog maar weinig ruimte is om het allemaal goed te verwerken. Ook voor de medewerkers in de zorg, waar veel van wordt gevraagd, is er nog steeds weinig tijd om op adem te komen.

Maar ik kan niet anders dan tevreden zijn over hoe we binnen onze gemeente met elkaar proberen het leven onder alle bezwarende omstandigheden zo goed mogelijk door te laten gaan. Ook daar waar mensen twijfelen over het nut van de gevoerde maatregelen, zie ik dat men zich toch schikt uit respect voor de ander. Het is van belang dit vol te houden en dat we die solidariteit ook weten vast te houden als de risico’s voor besmetting zijn geweken en de eventuele economische en maatschappelijke schade zichtbaar zijn geworden.

Bron: Gemeente Westerwolde

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.