Mededeling over de RadioBingo

De Radiobingo is vanaf heden weer om 20:00 uur! De kaartjes zijn te koop bij de bekende verkooppunten.

Opnieuw containers in zee

Foto: Jan Glazenburg

WADDENZEE – Aceton; het staat in bijna alle badkamers, maar nu ligt er een complete container vol met deze stof in de Noordzee. Wederom ging het mis en verloor een containerschip een deel van zijn lading, 27 kilometer boven de Waddeneilanden. 

Naast deze container zijn andere containers met ‘droge goederen’ overboord gegaan. Wat dit is? We weten het nog niet en ook dat roept vragen op over de lading van de containerschepen.  

GroenLinks ziet dat het vaker mis gaat bij stormen. Grote containerschepen nemen dan toch de zogenaamde ‘zuidelijke route’ langs de Waddeneilanden en komen in de problemen. We hebben het in januari 2020 gezien bij de MSC Zoe, met als gevolg een ecologische ramp voor het Waddengebied.   

GroenLinks-Statenlid Nadja Siersema heeft hier daarom aan Gedeputeerde Staten vragen over gesteld. “Aceton is makkelijk om je gelakte nagels mee schoon te maken (al kan dit ook zonder aceton), maar je weet hierbij zeker dat dit niet in de zee hoort. Net als de andere ‘droge goederen’. Kijk naar de MSC Zoe en die containers, de plastics hiervan spoelen nog steeds aan.”  

Bij een storm is het risico groot dat een groot containerschip in de problemen komen. Zo ook nu. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaf al een aanbeveling aan de regering om deze omstreden route bij storm te sluiten. GroenLinks staat hierachter en vraagt aan het college van Gedeputeerde Staten of het hier ook achter staat. Zodat deze rampen nooit meer voor zullen komen. 

GroenLinks stelt schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten

Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten
Betreft: Schriftelijke vragen nieuwe containerramp

Geachte voorzitter,
Op 7 april 2021 kwam er een bericht op NOS teletekst dat ten noorden van Ameland een schip vijf containers heeft verloren. Het schip, de Baltic Tern, voer op dat moment 27 kilometer af van het Waddeneiland. Een van de containers is gevuld met aceton, drie met ‘droge goederen’, de vijfde is leeg, zo meldt de kustwacht. Op het moment van schrijven dreigen er nog twee containers overboord te slaan. Dit neemt ons mee naar de ramp van
MSC Zoe, waarvan de plastics nog steeds aanspoelen. GroenLinks stelt daarom de volgende vragen aan het college:

 1. Is het college op de hoogte van de situatie die boven beschreven is? Is het college actief geïnformeerd over de lading en de mogelijke gevolgen voor het waddengebied?
 2. Een container bevat aceton, wat gebruikt wordt als nagellakremover, verfverdunner en lijmverwijderaar. Welke gevolgen heeft het overboord slaan van deze container met aceton voor de ecologie en de volksgezondheid in dit gebied?
 3. In de beantwoording van de schriftelijke vragen MSC Zoe (2020-002494/4A.17) komt naar voren dat er een onderzoek van de Waddenacademie plaatsvindt over de korte en lange termijn gevolgen van het overboord slaan van de containers van de MSC Zoe voor
  het Waddenecosysteem. Het college gaf aan dit onderzoek te steunen. Is bekend wanneer dit onderzoek wordt afgerond? En is er een mogelijkheid om de containers die nu overboord zijn geslagen ook mee te nemen in het onderzoek? Waarschijnlijk geeft Aceton een ander beeld dan de microplastics.
 4. Op 27 november 2019 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer (kenmerk RWS-2019/40566) een overzicht gestuurd van de stand van zaken van de bergingsoperatie van de containers van MSC Zoe. Wat is de stand van zaken op dit moment? 5. Staat het college, net als GroenLinks, achter de oproep van de Waddenvereniging om de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) voor sluiting van de Zuidelijke vraagroute in stormachtige omstandigheden te volgen? Zo ja, op welke wijze wordt dit kenbaar gemaakt? Zo nee, waarom niet?
 5. De provincie Groningen is vertegenwoordigd in verschillende internationale samenwerkingsverbanden rond de Wadden en Noordzee. Is het college bereid deze problematiek bij deze partijen onder de aandacht te brengen?
  Met vriendelijke groet,
  Nadja Siersema – Orsel
  Statenlid provincie Groningen, GroenLinks

Ingezonden

RTV Noord meldt dat de container met aceton is aangetroffen en met een lijn aan een sleepboot is vastgemaakt. (red)

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.