Ecologisch Alternatief: Een icoon in Westerwolde is niet meer!

Foto: Bé Eelsing

SELLINGERBEETSE – Hieronder leest u een persbericht die is ingezonden door Ecologisch Alternatief.

Decennialang genoten inwoners en vakantiegangers uit heel Nederland van zwemplas de Beetserkoele, een parel van een recreatie- en natuurgebied in het prachtige landschap van Westerwolde.

Projectontwikkelaar GroenLeven en zandwinner Kremer zijn deze maand begonnen met de bouw van het drijvende zonnepanelenpark op de zwemplas Beetserkoele. De besluitvorming over de aanleg van dit zonnepanelenpark ligt gevoelig. Daar komt bij dat op 15 maart het broedseizoen begonnen is. Het is onbegrijpelijk dat geen van de partijen – gemeente Westerwolde, GroenLeven en Kremer – getuigt van enig bewustzijn over deze gevoeligheid en geen betrokkenheid toont bij hetgeen bij inwoners leeft door het eerbiedigen van het broedseizoen. Het is bovendien een klap in het gezicht van verontruste en betrokken omwonenden, die een rechtszaak begonnen zijn om deze aanleg te voorkomen. Flora en fauna zijn wederom ondergeschikt aan de economische/financiële belangen van de eigenaar en de projectontwikkelaar.

Ecologisch Alternatief is tegen de aanleg van dit drijvende zonnepanelenpark, omdat het hier gaat om één van de belangrijkste IBA-gebieden (International Bird Area) van West-Europa. Het is voor zoveel vogels waaronder duizenden ganzen een belangrijk foerageer en rustgebied.

Ook heeft Ecologisch Alternatief zorgen over de verstoring van de natuur in het gebied door de bouwwerkzaamheden tijdens het broedseizoen. GroenLeven meldt dat een ecoloog wordt ingezet om ervoor te zorgen dat de schade van de werkzaamheden zo min mogelijk is. Met andere woorden: ook als er broedplaatsen aangetroffen worden, gaan de werkzaamheden door omdat niet gedefinieerd is wat de betekenis is van een minimale impact. Er wordt onvoldoende gestuurd op kwaliteit en resultaat. Het inschakelen van een ecoloog is misschien nodig maar niet een opzichzelfstaand doel. De ecoloog lijkt nu een doekje voor het bloeden.

Het beleid om industriële activiteiten in of nabij natuurgebieden toe te staan is buitengewoon onverantwoordelijk omdat natuur en landschap steeds meer moeten wijken voor menselijke activiteiten. De gemeenteraad dient duidelijke eisen te stellen aan deze plannen, waarbij waardevolle gebieden zoals de Beetserkoele worden uitgesloten. Ecologisch Alternatief pleit voor nadere regelgeving die zonne-energie binnen de bebouwde kom stimuleert (en daarbuiten ontmoedigt), om daarmee sturing te geven op kansrijke locaties en slimme ruimtelijke combinaties zoals zonnepanelen op bedrijfsgebouwen en op industrieterreinen, zodat geen afbreuk gedaan wordt aan waardevolle natuur en landschap.

Fractie Ecologisch Alternatief

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.