Bewindslieden beloven jongeren meer te betrekken bij beslissingen

Foto: NJR

NEDERLAND – Afgelopen week vond de 26e editie van het Nationaal Jeugddebat plaats. Via een livestream voelden zo’n 100 jongeren minister Slob, Schouten en Grapperhaus, en staatssecretaris Blokhuis aan de tand over voor hen actuele onderwerpen en problemen. Met als resultaat: concrete samenwerkingen om mee te denken over oplossingen.

Jongeren aan het woord

Steeds meer jongeren zijn politiek betrokken, zo liet de hoge opkomst onder jongeren (18-24 jaar) tijdens de Tweede Kamerverkiezingen zien. Maar politiek heeft óók invloed op de jongeren die nog te jong zijn om te stemmen. Met het Nationaal Jeugddebat krijgen zij (jongeren tussen de 12-18 jaar) de kans om mee te praten. Niet voor de sier, maar met effectieve invloed: “Ik denk dat jongeren heel vaak hun stem kunnen laten horen, maar dat het vaak nog te vrijblijvend is,” benoemde een van de deelnemers. Tijdens de debatten kregen zij concrete handreikingen van de bewindslieden.

Grapperhaus, Schouten, Blokhuis en Slob in debat
De deelnemende jongeren werden opgedeeld in vier fracties: fractie Blauw, Rood, Groen en Geel. Fractie Blauw beet het spits af en ging met minister Grapperhaus (J&V) in gesprek over discriminatie. Fractie Rood sprak minister Schouten (LNV) over voedselverspilling. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) schoof digitaal aan bij fractie Geel om te praten over de balans tussen online en offline. Fractie Groen sloot de Jeugddebatreeks af met een gesprek met minister Slob (OCW) over schoolstress.

De onderwerpen zijn gekozen door de jongeren zelf en passen bij veelbesproken thema’s van het afgelopen jaar. Denk aan de Black Lives Matter-beweging, klimaatacties en de sluiting van scholen door de coronacrisis.

Grapperhaus over aanpak tegen discriminatie

Minister Grapperhaus beloofde de Nationale Jeugdraad (NJR) en Fractie Blauw te betrekken bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor de Nationale Coördinator Discriminatie en Racisme. De jongeren geven aan dat deze centrale organisatie ook het melden van discriminatie onder jongeren makkelijker moet maken, onderzoek moet doen naar discriminatie en het onderwerp bespreekbaarder moet maken in het onderwijs. “Wij zijn nog niet van elkaar af!”, aldus de minister van Justitie en Veiligheid.

Conclusies van Schouten, Blokhuis en Slob

Fractie Rood adviseerde campagnes tegen voedselverspilling specifiek gericht op jongeren. De jongeren zijn uitgenodigd om mee te denken over de invulling van een Dag tegen Verspilling en hoe dit jongeren kan bereiken. Blokhuis belooft met gemeenten te kijken of er voldoende geld naar buurthuizen gaat en om jongeren te betrekken bij dit proces. Slob wees Fractie Groen op een lopend onderzoek naar schoolstress waar hij de jongeren graag over spreekt. Ook riep hij hen op schoolstress binnen de school zelf aan te kaarten, bijvoorbeeld via de Medezeggenschapsraad.

Nationaal Jeugddebat

Het Nationaal Jeugddebat, een project van jongerennetwerk NJR, zorgt er al 26 jaar voor dat jongeren hun input kunnen geven over actuele onderwerpen en is blij met deze extra aandacht voor de stem van jongeren. Met het Nationaal Jeugddebat wil NJR niet alleen jongeren bij de politiek betrekken, maar ook de politiek verrijken met hun inbreng.

De deelnemende jongeren van het Nationaal Jeugddebat kwamen uit alle provincies en hadden verschillende leeftijden, achtergronden én sterke punten. Hierdoor vormden zij een representatieve afspiegeling van Nederlandse jongeren.

NJR
NJR is hét jongerennetwerk van Nederland. Het is de missie van NJR om jongeren te verbinden: met hun eigen sterke punten, met elkaar en met de organisaties en bedrijven die vormgeven aan onze wereld.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.