Meer dan 10.000 vissen geteld en gemeten tijdens onderzoek vismigratie

Foto: Jan Steenhuis

WESTERWOLDE – In Westerwolde werd door ecologisch onderzoeksbureau VisAdvies, in samenwerking met het monitoringsteam van Sportvisserij Groningen en Drenthe, een vismigratie onderzoek gedaan. Dit werd uitgevoerd in opdracht van Waterschap Hunze en Aa’s en Hogeschool van Hall Larenstein. Op veel plaatsen zijn stuwen uit de wateren gehaald en vistrappen aangelegd. Er werd onderzocht welke vissen hier gebruik van maken en of ze zonder problemen verder kunnen zwemmen.

Vanaf eind februari tot 1 mei werd er een vis monitoring gedaan. In de Voedingsleiding te Vlagtwedde, Westerwoldse Aa te Wedde en in het Hoofdkanaal te Hongerige Wolf bij de nieuwe vispassage die aldaar bij het gemaal is geplaatst om de vis vrije doorgang te verlenen werden fuiken en opvangnetten geplaatst.

In het begin was het sprokkelen om vis in de netten te krijgen, maar met het warmer worden van het water kwam er steeds meer vis. Veel vissen waren onderweg naar de paaiplaatsen en zaten vol met kuit. Elke vis werd gemeten en genoteerd. Een groot aantal vissen werd voorzien van een chip tag, zodat hun zwemroute kon worden nagegaan. Hiervoor kwam een speciaal team die met een operatie een chip in de buikholte van de vis plaatste. Elke gechipte vis kreeg een nummer en met het scan apparaat of detectie kabels op de bodem van het water konden de chips gelezen worden.

De laatste dagen bleek dat de vispassage naar behoren werkte; diverse aan de andere zijde gemerkte vissen werden aan de andere kant weer gevangen. Ook een aantal vissen die in 2016 werden gechipt vingen we nu weer. Zeer veel soorten passeerden de revue met als meest opmerkelijke een rivierprik. Deze vis hecht zich met zijn zuigmond aan een andere vis vast, maakt een klein gaatje met een rasp in zijn bek en parasiteert op het lichaamsvocht van de andere vis. Daarnaast aantal snoeken van meer dan 1 meter, snoekbaars, baars, paling, voorn, brasem, blei, riviergrondel, alver, stekelbaars, blankvoorns tot 40 cm (zogenaamde klompvoorn) een aantal roofbleien, zeelten, graskarper, schubkarper en heel veel posjes. Ook de wolhandkrabben en rivierkreeften kwamen in de netten. In totaal zijn er meer dan 10.000 vissen geteld en gemeten. Op onderstaande vangstlijst staat alles op naam en aantal gesorteerd.

Het was weer een belevenis! Op dit moment staat alleen de opvangfuik voorbij de vispassage er nog, om te kijken of de vis er gebruik van blijft maken.

Jan Steenhuis

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.