Burgemeester Jaap Velema plaatst krans bij het monument voor geallieerde soldaten in Vlagtwedde

Foto: Bé Eelsing

VLAGTWEDDE – Vanmiddag plaatste burgemeester Jaap Velema een krans bij het monument voor geallieerde soldaten in Vlagtwedde.

Op de hoek van de Kerkstraat en de Schoolstraat, bij de N.H. kerk, in Vlagtwedde staat het monument voor geallieerde soldaten. Het monument is gemaakt door Aleida (Lidi) Cornelia Buma-van Mourik Broekman. Het is een bronzen beeld van een saluerende mannenfiguur met een heraldisch schild. Het beeld is geplaatst op een bakstenen voetstuk. Het beeld symboliseert een groet aan de eeuwigheid. Op het voetstuk zijn de jaartallen ‘1940-1945’ aangebracht.

Het ‘Monument voor Geallieerde Militairen’ herinnert de inwoners van Vlagtwedde aan de geallieerden die tijdens de Tweede Wereldoorlog in deze omgeving zijn gesneuveld. Het monument is onthuld in 1950 door mevrouw H. Sacks.

Het Joodse echtpaar Arthur en Rosalinde Gilbert uit de Verenigde Staten heeft in 1982 een groot bedrag beschikbaar gesteld voor een speciaal doel. Zij deden dit uit dankbaarheid voor de hulp, die de Nederlandse bevolking tijdens de bezetting aan haar Joodse medeburgers heeft verleend. Om de doelstelling te verwezenlijken is gedachtig de februari-staking de “Stichting Februari 1941” opgericht. Deze stichting heeft in 1987 het gemeentebestuur van Vlagtwedde en de beide basisscholen in het dorp Vlagtwedde (o.b.s. De Clockeslach en c.b.s. De Zaaier) benaderd om het monument aan de Kerkstraat te laten adopteren door de hoogste groepen van de beide scholen. De leerlingen van groep 8 hebben tijdens een plechtige bijeenkomst het monument geadopteerd. Voor de zomervakantie wordt door de leerlingen dan het geadopteerde monument overgedragen aan groep 7.

Het gaat om het moreel, geestelijk adopteren, het kennis nemen van de achtergronden van het monument en vooral wie herdacht worden. Het ligt in de bedoeling dat kinderen zich gevoelsmatig verbonden gaan voelen met het monument, met de gevallenen, met de strijd tegen de tirannie en leren beseffen wat vrijheid, gerechtigheid en democratie waard zijn. Zij, de kinderen, dienen de herdenking ter zijner tijd over te nemen van diegenen, die getuigen waren en straks wegvallen.

Onder normale omstandigheden vindt in Vlagtwedde tijdens de herdenking op 4 mei een stille tocht plaats. Deze begint dan bij MFA ’t Aambeeld en eindigt bij het monument bij de kerk. De tocht wordt altijd begeleid door muziekvereniging Dindua. Er worden kransen en bloemen gelegd en leerlingen van beide scholen houden een voordracht. Een van de leden van het college van burgemeester en wethouders houdt een toespraak en er worden om acht uur twee minuten stilte in acht genomen. Vervolgens speelt Dindua het Wilhelmus.

Evenals vorig jaar was er, zoals bij de meeste oorlogsmonumenten in de gemeente Westerwolde, een zeer sobere plechtigheid. Burgemeester Velema plaatste namens het gemeentebestuur en de inwoners een krans bij het monument. Coba Lubben en Wilma Arnoldus legden namens Dorpsbelangen Vlagtwedde, OV.V. en 4 mei comité een bloemstuk bij het monument.

Foto’s: Bé Eelsing

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.