Provinciale subsidie van € 40.000 voor Culinaire Vakschool

Foto ingezonden door Provincie Groningen

GRONINGEN – De stichting Culinaire Vakschool ontvangt een provinciale subsidie van € 40.000 voor de opleiding tot assistent kok. Door de coronapandemie is het aantal aanmeldingen ten opzichte van voorgaande jaren sterk achtergebleven. Daarnaast is de maximale groepsgrootte van 13 naar 10 deelnemers aangepast om te kunnen voldoen aan de RIVM-richtlijnen.

Met deze financiële ondersteuning kunnen vier groepen deelnemers van de Culinaire Vakschool de noodzakelijke werkzaamheden toch uitvoeren om af te studeren tijdens de coronapandemie.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Bij de Culinaire Vakschool worden op jaarbasis gemiddeld veertig deelnemers opgeleid tot assistent kok. De uitstroom naar een betaalde baan is zeer succesvol gebleken. Gemiddeld vindt meer dan 60% van alle deelnemers werk in de horeca en schoolverlaters zijn weer terug naar school gegaan of zijn gestart met een vervolgopleiding. Vóór de coronapandemie was de vraag naar horecapersoneel al groot en nu het einde in zicht lijkt, is die behoefte alleen maar toegenomen. “

Passie voor ambachtelijk koken

Deelnemers met een passie voor koken worden klaargestoomd om aan het werk te gaan als ambachtelijk kok of om door te stromen naar (al dan niet) regulier onderwijs. De wensen van de werkgevers zijn voor een groot deel leidend voor de aard van de opleiding aan de Culinaire Vakschool. Door het uitgebreide netwerk van de Culinaire Vakschool, is er een goede match tussen opleiding en werk ontstaan.

Intensief en kort traject

Het opleidingsaanbod betreft een intensief en kort traject met minimale instroomeisen. Dit maakt deelname laagdrempelig en geschikt voor alle werkzoekenden met affiniteit voor koken en horeca.

Succesvolle re-integratie

De opleiding aan de Culinaire Vakschool Groningen wordt vooral gebruikt als succesvol maatwerk re-integratie instrument voor werkzoekenden en vroegtijdig schoolverlaters, gericht op lokale en regionale horecaondernemers. Maar iedereen met passie voor ambachtelijk koken kan bij de Culinaire Vakschool terecht.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.