Tristan (16) tweede op internationale science olympiade

Foto ingezonden door Karin Weijs

VEENDAM – Tristan van der Beek is met zijn team tweede geworden op de European Olympiad of Experimental Science (EOES). In een sterk deelnemersveld van 18 landen gaf het Nederlandse team 30 concurrerende teams het nakijken. Een fantastische prestatie!

De EOES is een wetenschapsolympiade voor jongeren uit de Europese Unie. Na een nationale voorselectie vaardigt elk land twee teams af naar de internationale finale. Tristan, die in vwo 5 zit van scholengemeenschap Winkler Prins, was al blij dat hij in de Nederlandse selectie zat, maar dat ze ook nog zo hoog zouden eindigen had hij niet verwacht.

Expres te moeilijk
“De opdrachten tijdens zo’n olympiade zijn altijd te moeilijk, zodat je echt moet laten zien wat je kunt,” vertelt Tristan. “Een team bestaat uit drie ‘specialisten’, die elk een deel van de opdracht voor hun rekening nemen: natuurkunde, scheikunde en biologie. Dat gaat sneller dan met z’n drieën aan de opdracht werken. Ik hield me bezig met de scheikundige vragen. De opdrachten gingen over alledaagse dingen, want dat is het kenmerk van science: dat je je afvraagt waarom de dingen om ons heen zijn zoals ze zijn en dat wilt onderzoeken. De eerste opdracht ging over bijen en honing. In de tweede opdracht stond de rivier de Tisza in gastland Hongarije centraal.”

Pittige voorbereiding
Bij de voorbereiding op de olympiade werd Tristan bijgestaan door zijn opa, oud-natuurkundedocent Henk Fledderman van Winkler Prins, en door Jack Horst, technisch onderwijsassistent op Winkler Prins. “We hebben oude opdrachten van EOES gedaan en geoefend met het gestructureerd aanpakken van een proef. Ik duik overal meteen in, maar Jack zei: eerst nadenken, dan pas beginnen. Dat ging inderdaad beter en sneller, omdat je geen tijd verliest met het repareren van een verkeerde aanpak. Ook hebben we laboratoriumtechnieken geoefend. Als je de basis beheerst, hoef je daar tijdens een proef niet over na te denken.”

Science op Winkler Prins
Jack Horst: “Op Winkler Prins krijgen alle havo- en vwo-leerlingen de eerste twee jaar science. Ze leren hoe ze een onderzoek kunnen bedenken, ontwerpen, uitvoeren en de uitslag ervan presenteren. Zo trainen ze hun analytisch en probleemoplossend vermogen en leren ze samenwerken. Dit komt bij alle vakken van pas. Ook leren ze de basisvaardigheden van natuurwetenschappen. Als ze die beheersen, kunnen we hen in de bovenbouw tijdens practica meer hun gang laten gaan.”

Leuke week
Tristan kijkt met plezier terug op de EOES. “Het was leuk om mensen te leren kennen die op dezelfde manier met bèta bezig zijn als ik. We hebben ons voorbereid op de proeven, maar ook gelasergamed en een escape room gedaan.” Om meer leerlingen te interesseren in deelname aan olympiades gaan Tristan en Jack zodra het kan de klassen bij langs om erover te vertellen. Het idee is om een groepje te vormen dat geregeld samen proeven en opdrachten gaat uitvoeren om te oefenen voor science olympiades. Tristan: “Het is gezellig om je samen voor te bereiden. En ik ben benieuwd hoe anderen dingen aanpakken. Daar leer ik weer van.”

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.