Onrust door vleermuisonderzoek in Scheemda

Foto: IVN, KNNV en Vleermuiswerkgroep Groningen

SCHEEMDA – In de Vogelbuurt in Scheemda is onrust ontstaan nadat afgelopen vrijdag in opdracht van woningcoöperatie Acantus een Ecologische Quickscan uitgevoerd is. In en rond de oude volksbuurt die stamt uit de jaren ’50 leven grote aantallen Gierzwaluwen en diverse soorten vleermuizen zoals de Dwergvleermuis en Laatvlieger. Diersoorten die zwaar beschermd worden door de Flora en Faunawet en die de verplichting kent deze diersoorten in kaart brengen voorafgaand aan bijvoorbeeld voorgenomen sloop.

Buurtgenoten werden onaangenaam verrast door dit onaangekondigde ecologische onderzoek en hebben Acantus direct om opheldering gevraagd van het doel en reden van dit, in hun opdracht uitgevoerde onderzoek. Voorafgaand aan de sloop van de Annewieke, de school aan de Merelstraat, is een identiek onderzoek gepleegd. Het vrijdag uitgevoerde onderzoek heeft bij veel huurders van Acantus de wenkbrauwen laten optrekken. Het onderhoud aan de woningen in de Vogelbuurt is al jarenlang mondjesmaat en beperkt zich tot lap en snapwerk, groot onderhoud heeft bijvoorbeeld al meer dan 12 jaar niet plaatsgevonden, dit tot groot ongenoegen van de huurders.

Er is geen directe en transparante communicatie tussen Acantus en de wijkbewoners die zich nu terecht afvragen wat dit onderzoek voor hen als buurt in het het algemeen en als huurder in het bijzonder tot gevolg heeft. De Bewoners Organisatie Oldambt, de BOO – de huurdersbelangenorganisatie waarbij een aanzienlijk deel van de buurtbewoners aangesloten is – is geïnformeerd en gevraagd de belangen van de huurders te behartigen. Voor het eind van de week wordt van Acantus het antwoord verwacht op de gestelde vragen.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.