Brug bij Booneschans officieel geopend

BOONESCHANS – Vanmorgen heeft wethouder Jurrie Nieboer de nieuwe brug bij Booneschans geopend.

In juli 2017 werd de Booneschanskerbrug afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Voor de brug werden betonblokken geplaatst. De betonnen aanbruggen van de uit 1951 daterende brug waren aan vervanging toe. Er was sprake van veel betonschade en bloot liggende wapening. Bovendien was de stalen val slechts geschikt voor licht verkeer met incidenteel vrachtverkeer (klasse 30 brug).

De gemeenteraad stelde tijdens de raadsvergadering op 17 juli 2017 een krediet van achthonderd duizend euro beschikbaar voor het vervangen van de brug voor een semi-vaste betonnen brug. Eind november 2019 werd bekend dat de gemeente Oldambt twee ton extra uittrekt voor de bouw van een nieuwe brug. Er werd weer een nieuwe aanbesteding voor een semi-vaste brug gedaan. De keus viel op de firma Macadam B.V. Dit bedrijf bouwde ook de drie bruggen in Blauwestad die samen de Pieter Smitbrug vormen.

In alle vroegte werd vorig jaar op 13 oktober de brug bij Booneschans ontmanteld. De brug over het B.L. Tijdenskanaal wordt door een semi-vaste brug vervangen. Om te voorkomen dat de dijk ging verzakken werden damwanden geplaatst en kwam er een fiets- en voetgangersbrug.

Vanmorgen is de nieuwe brug door wethouder Jurrie Nieboer, samen met medewerkers van Provincie Groningen en de aannemer officieel geopend. Voor de inwoners in de omgeving is het omrijden nu na vier jaar verleden tijd.

Het brugdek van de oude Booneschanskerbrug wordt weer in Blauwestad gebruikt.

Klein Ulsda

Zolang de Booneschanskerbrug buiten gebruik was ging het gemotoriseerd verkeer veelal door Klein Ulsda. De Ulsderbrug aldaar is ook aan renovatie toe. De brug hoort zowel bij de gemeente Oldambt als bij de gemeente Westerwolde. De reparatiewerkzaamheden zouden vorig jaar al plaatsvinden, maar na overleg met omwonenden werd dit uitgesteld. Hieraan hangt een prijskaartje van minimaal 20.000 euro voor de opslag van het reeds vervaardigde brugdek en de noodreparaties aan het wegdek. Deze kosten moeten door zowel de gemeente Westerwolde als door de gemeente Oldambt gedragen worden. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind dit jaar gaan plaatsvinden. Hierover wordt overleg gevoerd tussen de gemeenten Oldambt en Westerwolde en LTO.

Foto’s: Westerwolde Drone

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.