Groningse bestuurlijke benen op tafel

Foto: Jan Doornkamp

GRONINGEN – Hoe Groningen er in de toekomst gaat uitzien staat in de provinciale omgevingsvisie. En wat doet een bestuurder als er een nieuwe omgevingsvisie wordt gemaakt? Precies! Praten met de omgeving. Daarom legt gedeputeerde Mirjam Wulfse de komende weken samen met gemeentelijke bestuurders de ‘benen op tafel’. Om informeel van gedachten te wisselen over de uitgangspunten voor de inrichting van onze provincie. Vrijdag 11 juni start de serie gesprekken met een online bijeenkomst met gemeente Stadskanaal. 

Waar komen er wel of geen wind- en zonneparken? Welke gemeenten hebben plek voor de tienduizenden woningen uit het Deltaplan? En hoe kijken gemeenten aan tegen economische ontwikkelingen? Deze en andere onderwerpen liggen naast de bestuurlijke benen ter bespreking op tafel. Niet om beslissingen over te nemen. Wél om openlijk met elkaar te bespreken op kansen en knelpunten. De uitkomsten van deze gesprekken krijgen een belangrijke plek in de nieuwe provinciale Omgevingsvisie.

Samenwerking
De provinciale Omgevingsvisie houdt het midden tussen de Nationale Omgevingsvisie die het Rijk heeft opgesteld en de diverse Gemeentelijke Omgevingsvisies. De samenhang tussen deze visies is volgens gedeputeerde Mirjam Wulfse daarom van groot belang. “Neem bijvoorbeeld de energietransitie waarin wind- en zonneparken een belangrijke rol spelen. Inwoners hebben er niks aan als Rijk, provincie en gemeente elk wat anders willen. Dat maakt samenwerking en afstemming tussen de overheden een eerste prioriteit.”

1 Overheid
Een ander punt van bespreking is de noodzakelijke samenwerking en afstemming na invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf die datum met initiatieven en vragen terecht op 1 plek, het Omgevingsloket. Ongeacht aan welke overheid de vraag wordt gesteld moet er binnen 8 weken antwoord komen. Dat vraagt om excellente samenwerking en afstemming tussen gemeenten, provincie, waterschappen en de uitvoeringsorganisaties van het Rijk.

Participatie
Deze bestuurlijke gesprekken zijn onderdeel van een breed participatieprogramma van de provincie om tot de herziening van de Omgevingsvisie te komen. Het onlangs gestarte online participatieplatform www.stemvanprovinciegroningen.nl is hier ook onderdeel van. 

Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie is het belangrijkste document van de provincie. Hierin staat het provinciale strategische beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Op hoofdlijnen staat beschreven hoe de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen ingericht en gebruikt zal worden. Daarnaast bevat het een lange termijnschets voor ontwikkelingen (maatschappelijk en klimatologisch) en laat het zien hoe beleid onderling samenhangt.

Lees meer op de pagina Omgevingsvisie uitgelegd.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.