“De oppositiepartijen in gijzeling in Westerwolde”

Foto: Catharina Glazenburg

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een door CDA Westerwolde ingezonden persbericht.

Grote zorgen zijn er over het democratisch besluitvormingsproces in de gemeenteraad in Westerwolde. De burgemeester die als raadsvoorzitter hoort te waken over de totstandkoming van zorgvuldige besluiten en boven de partijen moet staan, heeft het ernstig laten afweten. De macht van de coalitiepartijen is voor hem kennelijk te groot.

Gisteravond is een besluit om het zwembad Parc Emslandermeer aan te kopen als gemeentelijk zwembad erdoor gedrukt door de coalitie, zonder dat hier een goed plan onder ligt en zonder dat er een reële berekening van de onderhoudskosten en de exploitatiekosten aan ten grondslag ligt. In het bedrijfsleven was je hier niet mee weg gekomen, want je tekent voor je eigen faillissement. Maar een gemeente kan niet failliet gaan.

De consequenties van een slecht bestuur wordt bij de inwoners neergelegd. En gezien de slechte financiële situatie van de gemeente Westerwolde, gaat de inwoner een hoge prijs betalen. Er is nu al geen geld om onze wegen, gebouwen, het openbaar groen en onze scholen te onderhouden. Hier komt het zwembad bij. Nog een gebouw met achterstallig onderhoud. Dit kunnen we niet betalen……! Om financieel niet de afgrond in te gaan moet er op korte termijn moeilijke keuzes worden gemaakt, o.a. welke gebouwen stoten we af en welke scholen gaan we sluiten?

Nu is het zwembad toch aangekocht. Voor Vlagtwedde is het een belangrijke voorziening, dat staat buiten kijf. En wij zijn ook van mening dat de gemeente een sterke rol moet pakken om het zwembad te behouden. Hiervoor lagen meerdere opties op tafel. Echter, dit college heeft het als prestigeproject opgenomen in hun coalitieprogramma en is meteen overgegaan om de optie kopen van het zwembad mogelijk te maken. De onderhandelingspositie van de gemeente is hierdoor vanaf de start weggegeven. Het college krijgt een brevet van onvermogen omdat zij na de onderhandeling zelfs € 50.000, – meer gaat betalen dan de aankoopprijs in eerste instantie was. Er is hier maar één lachende partij en dat zijn de huiseigenaren op het park Emslandermeer.

Wat betekent dit nu voor de inwoners van Westerwolde. Die betalen nu al een hoge prijs voor het wanbestuur van de huidige collegepartijen Gemeentebelangen en PvdA. Westerwolde kent hoge woonlasten in verhouding tot het landelijk gemiddelde. Door wederom een slechte onderhandeling inzake inkoop van een nieuwe afvalverwerker zullen inwoners vanaf 1 januari 2022 de invoering van DIFTAR in hun portemonnee voelen. U gaat dan betalen per leging van de grijze container. Ook zal de OZB wederom met minimaal 1,5 % stijgen. Onze woonlasten nemen dus alleen maar verder toe.

In het bedrijfsleven weet je dat je keuzes moet maken als de financiële positie begint te knijpen. Dit college stelt deze keuzes uit tot na 2022. Ook hiervoor krijgt het college een brevet van onvermogen. Immers de consequenties van hun beleid zal zich in 2022 manifesteren. U raadt het al dan zit er een ander college!!

De coalitiepartijen ontnemen de oppositiepartijen de mogelijkheid om tot zorgvuldige en rechtvaardige besluiten te komen. Zij schieten in hun macht, met een magere 1 stem in de meerderheid kunnen zij alles bepalen en alles tegenhouden. Het belang van gedragen besluiten die recht doen aan alle inwoners van Westerwolde vinden zij niet van belang. Hun zin doordrijven, koste wat het kost wel. Het is een stukje machtsvertoon van de hoogste plank!

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.