Partij voor de Dieren roept Hullabaloo op om geen vuurwerk af te steken

Foto: Bé Eelsing

GRONINGEN – De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over het plan van organisatie Hullabaloo om bijna 600 kilo aan vuurwerk af te steken op hun festival en heeft daarom de organisatie in een mail opgeroepen van dit plan af te zien.

Het afsteken van vuurwerk is zowel voor mens, dier als milieu zeer schadelijk. Niet alleen deze schadelijke stoffen hebben voor dieren nadelige gevolgen. Ook het lawaai zorgt voor veel stress onder zowel huisdieren als wilde dieren.

Schadelijke stoffen in vuurwerk

Fijnstof dat door vuurwerk in de lucht komt zorgt voor een slechte luchtkwaliteit. De deeltjes kunnen tot diep in de longen doordringen. Het kan ontstekingen, astma, chronische bronchitis en hart- en vaatziekten veroorzaken, zo schrijft het RIVM. Ook bevat vuurwerk zware metalen, zoals koper, barium, strontium en antimoon. Ook dit is schadelijk voor de gezondheid van de mens, het milieu én het dier 2 . Koper is in hoge concentraties giftig voor dieren die in het water leven en schadelijk voor planten. Gaandeweg verplaatst de vervuiling naar het oppervlaktewater. De zware metalen kunnen niet worden afgebroken en blijven daardoor het milieu vervuilen. Het milieu wordt ook verder zwaar belast, door het afval wat achterblijft door het afgeschoten vuurwerk. Ook dit belandt wederom in de natuur.

Vuurwerkstress bij dieren

Op dieren heeft het vuurwerk veel nadelige impact. Zo hebben de huisdieren van omwonenden er weer een angstige dag en avond bij. Dieren als katten, konijnen en (hulp)honden hebben veel last van vuurwerkstress. Volgens antrozoöloog Pim Martens 3 blijkt uit onderzoek dat 65% van de honden zich verstopt tijdens het afgaan van vuurwerk buiten. Dieren zijn erg bang voor het geknal. Ze weten niet waar het geluid vandaan komt en daardoor ontstaat veel stress. Dit kan blijvend angst veroorzaken.

Ook wilde dieren ondervinden veel stress van het vuurwerk. Ze raken in paniek en doen dingen die ze normaal niet doen. Vogels vliegen plotseling omhoog. Ze kunnen in paniek overal tegenaan vliegen en daardoor gewond raken of zelfs doodgaan.

Vragen over vuurwerk op groen evenemententerrein

De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten dat de drafbaan in het Stadspark een groen evenemententerrein wordt. Het afsteken van vuurwerk is volgens de Partij voor de Dieren niet duurzaam of groen. De gemeenteraadsfractie van de PvdD stelt daarom vragen aan het college van B&W van de gemeente Groningen.

Partij voor de Dieren afdeling Groningen heeft de organisatie van Hullabaloo vandaag opgeroepen om een duurzaam alternatief te kiezen: mens-, dier- en milieuvriendelijk.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.