Succesvol project Centrumvernieuwing Stadskanaal in laatste fase

Foto: Gemeente Stadskanaal


STADSKANAAL – De vierde voortgangsrapportage aan de provincie over het project Centrumvernieuwing Stadskanaal laat zien dat de doelstelling om 3.000 m2 winkeloppervlak te saneren ruim is gehaald. In totaal is circa 6.100m2 detailhandelsoppervlak aan het centrum onttrokken. De verwachting is dat door afwikkeling van de laatste transformatiesubsidie eind dit jaar dit nog eens met 800m2 kan toenemen.

Daarmee is het project een groot succes. Het centrum is compacter en aantrekkelijker geworden, mede omdat verschillende delen opnieuw zijn ingericht. En ook financieel is het project goed verlopen; er zijn geen afwijkingen ten aanzien van de begroting.

Laatste loodjes
Ondanks dat alle nodige voorbereidingen zijn getroffen en alle werkzaamheden in de planning voor dit jaar zijn opgenomen is er de kans aanwezig dat het laatste deel van de uitvoering enige vertraging op gaat lopen. Dit komt doordat niet alle bouwmaterialen voor de nodige verbouwingen van het vastgoed en de materialen voor de inrichting van het openbaar gebied tijdig kunnen worden geleverd. Daarom heeft de gemeente bij de provincie uitstel voor een half jaar aangevraagd voor de afronding van het project. Op 1 juli 2022 zijn dan alle werkzaamheden afgerond.

Doel project Centrumvernieuwing
Binnen het project Centrumvernieuwing werkt de gemeente samen met verschillende partners om te komen tot een aantrekkelijk, compact en toekomstbestendig centrum binnen drie pijlers: vastgoed, openbare ruimte en ondernemerschap. De ruimte die vrij komt door sloop of herbestemming van de panden wordt ingevuld met meer groen, goede aanlooproutes en een duidelijke structuur in het centrum.

Centrumvernieuwing
Meer weten over het project Centrumvernieuwing? www.centrumvernieuwing.nl

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.