Werkgroep Duurzaam Veelerveen nodigt Veelerveensters uit om mee te spelen

Foto: Tedo Swarts

VEELERVEEN – In dorpshuis Ons Noabershoes wordt op maandag 20 september het ‘we-energygame’ gespeeld.

Iedereen die op een speelse wijze wil meedenken over het klimaatneutraal maken van Veelerveen is welkom. In dit spel gaat het erom binnen de beschikbare tijd Veelerveen van voldoende, betaalbare energie uit duurzame bronnen te voorzien. De uitdaging is om samen de optimale oplossing te vinden waarbij we kijken naar kosten, ruimtebeslag, opbrengsten en regelgeving.

Welke oplossingen zijn mogelijk? En is duurzaamheid niet zozeer een technisch, maar vooral ook een sociaal vraagstuk? Want ook al is er bijvoorbeeld veel draagvlak voor zonnepanelen, de zon schijnt niet altijd, dus er zijn ook andere bronnen nodig.

Wind levert veel energie op, maar omwonenden zijn vaak tegen. Dat ligt weer anders voor biomassa, maar daarvan zijn de opbrengsten weer laag en het ruimtebeslag groot. Zo heeft elk scenario voor- en nadelen.

Het spelbord is de plattegrond van Veelerveen. De teams bestaan uit zes spelers. De spelers hebben elk een eigen rol en onderhandelen over de inzet van duurzame energiebronnen om daarmee Veelerveen energieneutraal te maken. Al snel zal duidelijk worden wat makkelijk en wat moeilijk is te realiseren. Welke oplossing past het beste bij Veelerveen en haar inwoners?
Ontdek het zelf en speel het spel mee op maandagavond 20 september in Ons Noaberhoes, Scheidingsweg 20 Veelerveen.
Start: 19:30 uur. Vanwege corona is aanmelden voor 15 september noodzakelijk via: info@duurzaamveelerveen.nl

Ingezonden door: Werkgroep Duurzaam Veelerveen

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.