Gemeente Stadskanaal neemt deel aan landelijke inleveractie wapens

Foto: Catharina Glazenburg

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal neemt in de Week van de Veiligheid deel aan de landelijke inleveractie van wapens. Voorafgaand aan deze week start vandaag een campagne om inwoners, vooral jongeren en jongvolwassenen, bewust te maken van de risico’s van wapenbezit en wordt iedereen met een wapen opgeroepen om dit in te leveren. De Week van de Veiligheid vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 17 oktober.

De laatste jaren neemt het wapengebruik toe, vooral onder jongeren en jongvolwassenen. Burgemeester Klaas Sloots hierover: “Een zorgelijke ontwikkeling. Wapens horen niet thuis in onze samenleving. Dat is niet de manier waarop we conflicten willen oplossen. Daarom is het belangrijk dat ook in onze gemeente aandacht is voor dit thema. Via de inleveractie maken we bovendien onze gemeente weer een stukje veiliger.”

Anoniem inleveren steekwapens
De landelijke inleveractie richt zich primair op steekwapens. Vooral het dragen van messen is immers populair onder de jeugd. Steekwapens, slag- en stootwapens kunnen straffeloos ingeleverd worden bij het politiebureau in Stadskanaal. Het inleverpunt is herkenbaar door de poster die voor het raam hangt. Het inleveren van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat. Er is dus geen risico dat men bestraft kan worden voor het wapenbezit.

Vuurwapens
Behalve steekwapens kunnen ook vuurwapens, munitie en explosieven ingeleverd worden. Hiervoor moet een afspraak met de politie gemaakt worden via 0900 – 8844. De politie komt, in burgerkleding, thuis langs om het op te halen. En hoewel dit niet anoniem is, leidt het bezit in beginsel niet tot strafrechtelijke vervolging. Wel voert de politie onderzoek uit om te bepalen of het vuurwapen gebruikt is bij een misdrijf. In dat geval kan men alsnog als verdachte aangemerkt worden.

Landelijke opbrengst
Na afloop van de inleverweek wordt het totale aantal ingeleverde wapens in de deelnemende gemeenten landelijk bekend gemaakt. In totaal hebben zich meer dan 200 gemeenten aangemeld. De inleveractie wordt landelijk gefaciliteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.