PvdA Westerwolde is bloedserieus

Foto ingezonden door PvdA Westerwolde

WESTERWOLDE – Wij van de Partij van de Arbeid zijn bloedserieus, er zijn mensen die moeten kiezen tussen eten, luiers voor hun kinderen of dure menstruatie-producten voor zichzelf en/of hun dochters. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor niet te tolereren menstruatiearmoede. Onze fractie vindt dat de gemeente Westerwolde hiervoor een permanente oplossing moet bieden.

Sinds 8 maart zijn vrijwilligers bezig met de ontzettend goede hulp van onze inwoners hygiëne-producten in te zamelen voor de voedselbank Westerwolde. Eerst hebben de bakken bij de drogisterijen gestaan en in september en oktober is er een samenwerking met de bibliotheken in de gehele gemeente.

Natuurlijk is dit geen definitieve oplossing. Op deze manier zijn vrouwen en meiden afhankelijk van de hoeveelheden die ingezameld worden. Maar menstrueren is geen keuze. Hier zal dus een definitieve oplossing voor moeten komen zodat er altijd voldoende voorraad moet zijn om uit te delen. De voedselbank kan hierbij een goed middel zijn.

Maar ook op andere plekken zou het goed zijn om deze producten gratis te verstrekken voor hen die dit nodig hebben. Scholen en sportlocaties zouden ook goede uitgiftepunten zijn want niet alleen mensen die bij de voedselbank komen hebben te maken met armoede en kunnen door de producten op hoge kosten gejaagd worden.

Hopelijk draagt een wijdverbreid bewust worden van dit probleem tot een solidaire toekomst waarin niemand nog afhankelijk is van donaties maar standaard toegang heeft tot gratis producten.

De fractie van de Partij van de Arbeid zal in de raadsvergadering van 22 september een motie indienen met het verzoek aan de wethouder hiervoor een structurele oplossing te bedenken.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.