Gemeente Westerwolde doet mee aan landelijke inleveractie wapens

Foto: Catharina Glazenburg

WESTERWOLDE – Inwoners kunnen van 11 tot en met 17 oktober hun wapens inleveren.

De gemeente Westerwolde doet in de Week van de Veiligheid (11 tot en met 17 oktober) mee aan de landelijke inleveractie van wapens. Vooral jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd om dan hun wapen(s) in te leveren.

Steekwapens
De landelijke inleveractie richt zich primair op steekwapens. Vooral het dragen van messen is populair onder de jeugd. Tijdens de Week van de Veiligheid kunnen inwoners straffeloos hun steekwapens, slag- en
stootwapens inleveren bij het politiebureau. Het inleveren van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton die op het politiebureau staat. Er is dus geen risico op straf voor wapenbezit.

Vuurwapens
In Westerwolde is het ook mogelijk om vuurwapens, munitie en explosieven in te leveren. Hiervoor moet een afspraak met de politie worden gemaakt via (0900) 88 44. De politie komt dan, in burgerkleding, thuis langs om het wapen op te halen. Van anoniem inleveren is hier dus geen sprake. Het bezit van deze wapens leidt in beginsel niet tot strafrechtelijke vervolging. Wel voert de politie onderzoek uit om te bepalen of het vuurwapen is gebruikt bij een misdrijf.

Landelijke actie
Na afloop van de inleverweek wordt het totale aantal ingeleverde wapens in de deelnemende gemeenten landelijk bekend gemaakt. In totaal doen meer dan 200 gemeenten mee. De inleveractie wordt landelijk gefaciliteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.