Factor2020: Elk einde is een nieuw begin

Foto ingezonden door Geert Kluiter Fractievoorzitter Factor2020

OLDAMBT – Op woensdag 16 maart 2022 kunnen de inwoners van de gemeente Oldambt hun stem uitbrengen en daarmee hun volksvertegenwoordiger kiezen voor de periode 2022-2026. Het is aan de nieuwe raadsleden en coalitie om met een toekomstbestendige stijl van lokaal bestuur het vertrouwen in de lokale politiek terug te winnen en verder te versterken.

Dus op naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, maar helaas zonder
Factor2020. Hopelijk mét de idealen, mét de betrokkenheid en mét het
enthousiasme dat de leden van het factorberaad van Factor2020 met
elkaar verbinden. Soms moet je stoppen om verder te komen en elk einde
is ook een nieuw begin. Zo voelt het ook voor de leden van het
factorberaad van Factor2020. Naast terugkijken op de kortstondige
politieke beweging kan ook de blik op vooruit.

Vanaf de zomer van 2020 tot en met het voorjaar van 2021 is er in de
Corona-periode achter de schermen heel erg hard gewerkt aan de
oprichting en inrichting van een nieuwe politieke beweging. Via
diverse kanalen is er aandacht gevraagd voor een andere invulling van
lokale politiek en zijn inwoners uitgenodigd om mee te denken en
politiek actief te worden. De oproep in de Oldambtster van maart en
oproepen via diverse andere kanalen heeft tot een aantal enthousiaste
reacties geleid.

Om alle functies bij een politieke partij te vervullen, van bestuurlijk
tot politiek, van coördinerende vrijwilligerstaken tot incidentele
hand-en-spandiensten, is een grote groep actieve en betrokken
enthousiastelingen nodig. Alhoewel het factorberaad goed gevuld is
geraakt, is het ons niet gelukt om een kandidatenlijst samen te stellen
met voldoende kwaliteit, ervaring en diversiteit. Ook is het niet
gelukt om ervaren bestuurders te vinden die bereid zijn om samen een
stabiel bestuur van een nieuwe politieke partij te vormen én zich voor
minstens vier jaar willen verbinden. Dit betekent dat ik naast mijn
politieke rol als volksvertegenwoordiger ook in de organisatie
nadrukkelijk zichtbaar en actief zou moeten zijn. Na een aantal
operaties en revalidatie heb ik vanwege mijn gezondheid het afgelopen
jaar een stapje terug moeten doen. Dit zet tot nadenken en ik heb de
afgelopen zomer besloten om na de huidige raadsperiode definitief te
stoppen in de Oldambtster politiek.

Naast de persoonlijke gesprekken die ik heb gehad met de betrokkenen
bij Factor2020, wil ik langs deze weg ook alle enthousiaste en
betrokken inwoners hartelijk bedanken voor het spreekwoordelijke
steentje dat zij het afgelopen jaar in welke vorm dan ook hebben
bijgedragen. Het heeft in ieder geval bijgedragen aan een grotere
politieke bewustwording bij een deel van de inwoners van onze mooie
gemeente!

Het resterende halfjaar zal ik in de gemeenteraad met de meest
mogelijke betrokkenheid en energie bestuurlijk Oldambt de spiegel voor
blijven houden. Tot de laatste raadsvergadering zal hierbij de inbreng
vanuit het factorberaad leidend zijn, want ook in de laatste
raadsvergaderingen blijf ik opkomen voor de belangen van álle inwoners
van het Oldambt. Alles met de bedoeling om het Oldambt duurzamer en
kansrijker achter te laten voor de volgende generaties.

Ingezonden door Geert Kluiter, Raadslid Gemeente Oldambt

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.