Ingezonden artikel van de Kritische Groninger Boeren als reactie op de “anti melkveehouderpropaganda”

Foto: Catharina Glazenburg

GRONINGEN – Hieronder leest u een artikel wat is ingezonden door de Kritische Groninger Boeren.

Afgelopen maandag werden we in het Dagblad van het Noorden weer eens verrast met een staaltje anti melkveehouderpropaganda. Met een aaneenschakeling van halve waarheden en leugens gaat Kirsten de Wrede er op de Partij voor de Dieren kenmerkende eenzijdige wijze weer eens in.

Allereerst probeert mw. de Wrede te ontkennen dat er jarenlang een overschatting van de uitstoot van methaan heeft plaatsgevonden bij klimaatonderzoekers. Vreemd is dat het IPPC dit in hoofdstuk 7 op pagina 127 van haar laatste rapport aangeeft dat er wel sprake is geweest van een overschatting van 3-4 keer. De door de PvdD vaak aangehaalde onderzoeken van FAO, de VN, Lancet en andere instellingen laten regeneratieve beweiding en omweiden uit hun onderzoeken hoewel daar al een 60 jarige wetenschappelijke historie voor beschikbaar is. Je zou kunnen stellen dat dat dus of een kwestie van lui zijn is maar het is niet uit te sluiten eerder aannemelijk dat het hier gaat om agenda gestuurd onderzoek, ook wel toegepaste wetenschap genoemd.

Goed graslandbeheer legt CO2 vast en zorgt voor een toename van organische stof in de bodem dit gaat de opwarming van de aarde tegen. Het overgrote deel van de niet natuurlijke uitstoot is afkomstig uit fossiele brandstoffen en de winning daarvan.

Nederland heeft de laagste veebezetting ooit op dit moment, en in tegenstelling wat mevrouw de Wrede ons wil laten geloven de uitstoot van methaan is niet spectaculair gestegen. Methaan is een natuurlijk gas, dat ontstaat tijdens de natuurlijke cyclus die bij de vertering van plantaardig materiaal door herkauwers ontstaat. Toen de aarde nog wat minder dicht bevolkt was geen fossiele brandstoffen kende en de enorme kuddes wilde herkauwers er nog rondliepen was de uitstoot nog een veelvoud van nu.
Methaan is idd een sterk broeikasgas maar het breekt binnen 10-12 jaar af en valt dan uiteen in H2O en CO2 deze twee componenten zorgen samen met zonlicht dat planten door fotosynthese H20 en CO2 omzetten naar plantaardig eiwit. Dit alleen al zou mevrouw de Wrede aan moeten spreken.

Helaas kan zelfs de meest gedreven veganist niet overleven op een dieet van gras, koeien echter wel en zetten dit voor mensen onbruikbare product om in melk en vlees. In die twee voedingstoffen zitten voor de mens zeer goed te verteren en gezonde vitaminen en aminozuren die bij een
evenwichtige voeding waar ze wel deel van uitmaken niet als supplementen genomen hoeven te worden. Bovendien hoeven er geen noten en bonen en soja van over de hele wereld ingevlogen of
gevaren te worden.

De volgende leugen is dat koeien op volledig op krachtvoer gezet worden. Het overgrote deel van de voedselinname van melkkoeien bestaat uit gras, vers, ingekuild of als hooi. Krachtvoer is een kostenpost op het bedrijf en daarom zullen die kosten zullen zo laag mogelijk gehouden worden.
Krachtvoer, dat overigens grotendeels bestaat uit reststromen van de menselijke consumptie zoals sojaschroot (kijk maar eens op in hoeveel (vega)producten soja verwerkt is), bierborstel, bietenpulp en aardappelvezels, zorgt er voor dat koeien het eiwit in het gras nog efficiënter omzetten en dat de dieren gezond blijven. De Nederlandse melkveehouderij is de meest efficiënte ter wereld met de laagste druk qua antibiotica, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. In elk ander land is er een factor 3 meer oppervlakte nodig om dit te realiseren. Juist om er voor te zorgen dat koeien gezond blijven en niet heel dun gaan poepen wordt er
structuurrijk voer bijgevoerd. Dat is vaak gras uit natuurgebieden of dat gewonnen wordt op eigen land waar aan weidevogelbeheer gedaan wordt. Het gras van de uitgestelde maaidatum is prima geschikt als structuurvoer, mits er geen jakobskruiskruid in staat want daar gaan dieren dood van.

Honderden boeren in Groningen doen mee aan vrijwillig weidevogelbeheer waar ze productiepercelen tegen niet dekkende onkostenvergoeding volledig voor inrichten met hulp van weidevogelcollectieven. Dat de weidevogels die daar in goede omstandigheden leven het niet redden
is voor een belangrijk deel te danken aan predatoren die de PvdD categorisch niet wil beheren ondanks onderzoeken die dat bewijzen.
Professor Frank Mitloehner, die in Amerika onderzoek doet naar het effect van herkauwers, heeft ons kortgeleden in Nederland verteld dat door verstandig te voeren er zelfs nog minder Methaan uitgestoten wordt en dat er op die manier minder CO2 uit Methaan vrijkomt waardoor er netto meer
niet natuurlijke CO2 afkomstig uit fossiele brandstoffen opgenomen kan worden door de planten. Hij heeft in Californië al een methaanreductie van 20-30% weten te realiseren in 2 jaar tijd. Hier liggen dus in ons innovatieve Nederland enorme kansen.

Door de aanhoudende soap rond de stikstofcrisis staan de innovaties op dit gebied volledig stil omdat PAS melders en NB vergunninghouders nog steeds niet vergund zijn en banken niet willen financieren totdat dat wel zo geregeld is. Wat de PvdD niet wil snappen is dat er om de zelfde hoeveelheid eiwitten te produceren op akkerbouwgrond 3x zoveel oppervlakte nodig is.

Het omzetten van grasland naar akkerbouwgrond is dus een aanslag op de ruimte en geen oplossing. Van natuurgrond kun je in het geheel niet eten
anders dan door er ook vee op te laten lopen. Verder wijst mw. de Wrede er op dat vroeger, waarschijnlijk heeeeel vroeger, er alleen maar wilde
herkauwers op deze planeet leefden. Dat is idd veranderd, er is inmiddels ook vee waaronder melkvee. De natuurlijke sterfte onder wilde herkauwers ligt rond de 50% van de eerstejaars nakomelingen.

Mw. de Wrede wil de lezers laten geloven dat 20% van de geboren kalveren binnen 14 dagen sterft. Als dat zo zou zijn was er geen melk meer in de schappen. De melkfabrieken stellen namelijk niet alleen eisen aan de kwaliteit van de melk maar ook een begrenzing aan het aantal dode kalveren op een bedrijf, gaan er te veel dood dan wordt de melk niet meer opgehaald. De overlevingskans van een kalf op een melkveebedrijf is vele malen hoger dan in het wild. Van alle geboren kalveren gaan er ongeveer 3% dood binnen de eerste 14 dagen en dat is beduidend minder dan mw. de Wrede ons wil doen laten geloven.

Elk kalf krijgt de eerste dagen de biest van de eigen moeder om vervolgens over te gaan op kunstmelk. Wordt vrij snel van een eenlingbox in een groep kalveren gezet waardoor de sociale ontwikkeling ook normaal verloopt. Bij mensen is het weinig anders, een baby krijgt ook de borst of gekolfde melk en vervolgens poedermelk. Kinderen gaan naar de kinderopvang, kalveren gaan naar de kalverstal. Kalfjes die samen opgegroeid zijn lopen vaak jaren later nog samen in het land als melkkoe.

De beschuldiging dat koeien door een melkmachine uierontsteking zouden krijgen is stuitend, uiergezondheid is één van de belangrijke punten op het bedrijf en afwijkingen in de melkstroom worden gemeten door de melkmachine zodat in de zeldzame gevallen dat er een probleem is met
uiergezondheid onmiddellijk behandeld kan worden.

Een lezing van voedingsdeskundige Doctor Peter Ballerstedt zou een aanrader voor mevrouw de Wrede zijn. Die maakt korte metten met de vleesloze en zuivelloze verhalen van de PvdD waarvan de kopstukken op religieuze gronden het eten van vlees afwijzen en zichzelf tot doel gesteld hebben om met behulp van een aantal presentatoren van consumentenprogramma’s deze boodschap in de wereld te verspreiden. Maar niet zonder fors aandelen te vergaren in de vega industrie. Een beetje
een vorm van margarine op het hoofd.

Nederlandse boerenzonen en boerendochters zouden maar wat graag het familiebedrijf overnemen van hun ouders. Niet omdat de liefde voor hun dieren waarmee ze leven, de zorg voor de bodem waarvan ze leven en de omgeving waarin ze wonen ontbreekt maar door het toerloze geziek van de
zogenaamde milieuactivisten en een niet capabele overheid.


Deze reactie is geschreven en ingezonden door de Kritische Groninger Boeren

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.