Reactie van Noord-Nederland op de Troonrede

Foto: Jans Velthuis

NOORD-NEDERALND – Al lijken de economische vooruitzichten in het algemeen goed, er drijft wel een haar in de soep. Dat is de reactie van Noord-Nederland op de Troonrede die vandaag werd uitgesproken door de Koning. Nederland herstelt zich weliswaar goed van de coronapandemie en de economie trekt weer aan, maar het zou nog veel beter gaan als het demissionaire kabinet gebruikt maakt van heel Nederland. “Het is te veel kluitjesvoetbal. Maak gebruik van het hele veld.” 

Dat zegt René Paas, voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Het SNN roept het demissionaire kabinet op om Nederland te zien als één geheel: grote oplossingen in de regio dragen ook bij aan het oplossen van nationale uitdagingen. Het nieuwe kabinet moet ervoor zorgen dat heel Nederland wordt gebruikt – er is meer dan de Randstad. 

Noord-Nederland wil graag proeftuin zijn op het gebied van de energietransitie, duurzame landbouw en circulaire economie. Van de oplossingen die in Noord-Nederland tot stand komen, kunnen andere regio’s ook profiteren. 
“De regio draagt significant bij aan brede welvaart van het hele land. Maar het kan nog meer, beter en sneller. De ambitie is er, maar Den Haag maakt er nauwelijks gebruik van. En dat is een haar in de soep,” stelt Paas. 
 
Investeren in brede welvaart 

Zoals de Koning zei: “Alles hangt met alles samen. Zo is vrede ook welvaart, klimaat ook veiligheid en duurzaamheid ook economie.” Ook in het Noorden kijken we naar de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. Paas: “In Noord-Nederland werken we aan oplossingen die bijdragen aan een brede welvaart. Het levensgeluk is hier hoog. Maar we hebben ook behoefte aan zekerheid van werk en inkomen, leefbaarheid op het platteland en goede voorzieningen. Investeren in brede welvaart zorgt ervoor dat de kwaliteit van leven van de huidige en toekomstige generaties erop vooruitgaat en het is goed voor de economie.” 
 
Investeren in schone energie en waterstof 

Er was in de troonrede veel aandacht voor duurzame energie: een ambitieus klimaatbeleid biedt kansen, voorop de kans voor een mooier en schoner land, maar ook economische kansen voor bijvoorbeeld export en toepassing van Nederlandse kennis op het gebied van duurzame technologie en water. Door een toekomstperspectief te ontwikkelen voor de regio, één dat nog duurzamer is dan het huidige, leveren we een bijdrage aan een schonere toekomst, breed gedeelde welvaart en nieuwe werkgelegenheid.

Noord-Nederland maakt grote stappen op het gebied van waterstof en windenergie. In Europa zijn we koploper op het gebied van groene waterstof. Door in Noord-Nederland, de energieregio bij uitstek, forse stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en hernieuwbare energie, profiteren heel Nederland en Europa. 
 
Deltaplan biedt kansen voor investeringen in woningbouw en infrastructuur 

In de troonrede werd ook de woningmarkt als één van de grote uitdagingen van deze tijd genoemd. Het Deltaplan Noordelijk Nederland levert een bijdrage aan het oplossen van ruimtegebrek (fysiek en milieutechnisch) in de Randstad en daarmee aan het vergroten van het duurzaam verdienvermogen van Nederland.

Om deze oplossing mogelijk te maken, pleiten de noordelijke overheden en het bedrijfsleven voor de aanleg van de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en het versnellen van het bestaande spoor. Hiermee kan het kabinet het vestigingsklimaat én de economische positie van de noordelijke regio’s verbeteren en antwoord geven op de grote problemen in de Randstad, zoals schone lucht, ruimte en woningen.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.