Feestelijk symposium Opleidingsschool Ommelanden in Theater Geert Teis in Stadskanaal

Foto: Andries Schoo

STADSKANAAL – In het bijzondere jaar 2021 werd Opleidingsschool Ommelanden geaccrediteerd. Dat vieren wij met een feestelijk symposium op 30 september, vanaf 15.00 uur in Theater Geert Teis in Stadskanaal. Hoogleraar Klaas van Veen neemt ons mee in de ins en outs van Kansenongelijkheid in het onderwijs en ondernemer Jacob Zwinderman spreekt over welke kansen onze mooie regio biedt aan de jonge mensen, onze leerlingen. Alles onder begeleiding van presentator Olaf Vos. 

Opleidingsschool Ommelanden is een samenwerkingsverband van vijf vo-scholen (Dollard College, scholengemeenschap Ubbo Emmius, Aletta Jacobs College, Eemsdeltacollege en scholengemeenschap Winkler Prins) en drie opleidingsinstituten (RUG, NHL-Stenden en Hanzehogeschool Sportstudies). 

Opleidingsschool Ommelanden voldoet met de accreditatie aan de standaarden zoals die zijn vastgesteld door de NVAO, in opdracht van het ministerie van Onderwijs.  

Voor Opleidingsschool Ommelanden is dit een geweldige erkenning en een stimulans om door te gaan met het Samen Opleiden van betrokken en wendbare docenten voor de jongeren in onze regio. Zo dragen ze bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en Noord-, Noord-Oost- en Zuid-Oost-Groningen krijgt hierdoor een krachtige impuls. Dat is goed voor de leerlingen, goed voor de scholen en goed voor de zichtbaarheid van Hoogeland, Oldambt, Veenkoloniën en Westerwolde.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.