Motie Bloedserieus unaniem aangenomen

Foto ingezonden door PvdA Westerwolde

WESTERWOLDE – Woensdagavond 22 september 2021 heeft de Partij van de Arbeid Westerwolde, zoals reeds aangekondigd, een motie ingediend om het college de opdracht te geven structureel geld toe te kennen voor de bestrijding van menstruatie-armoede.

De gelden die gereserveerd zijn voor armoedebestrijding komen structureel niet helemaal op, in 2020 was er een voordeel van €19.000,- op de begroting, en met de motie wordt er structureel een goede bestemming voor deze gelden gevonden.

Het is reeds in een aantal landen en gemeenten, waaronder Rotterdam, geregeld dat meisjes en vrouwen over geld voor producten kunnen beschikken.

Afgelopen maanden is middels een actie op vrijwillige basis maandverband et cetera ingeleverd bij de drogistrijen en nu de bibliotheken in Westerwolde. De actie is onder de naam Bloedserieus gestart in de gemeente Westerkwartier, maar inmiddels zijn ook de gemeenten Hoogeland en Stadskanaal met het inzamelen van deze producten bezig. De voedselbank is erg blij met deze producten en heeft deze onder haar cliënten uitgedeeld. Maar doordat dit telkens tot onvoldoende producten leidt is het probleem niet echt opgelost.

Uiteindelijk heeft de raad unaniem de motie omarmt en kan de wethouder middels een subsidie voor de voedselbank onze inwoners voorzien.

De motie

Motie vreemd aan de orde van de dag
De raad van de gemeente Westerwolde, in vergadering bijeen op 22 september 2021
Constaterende dat:
 De meeste vrouwen regelmatig menstrueren;
 Dit geen keuze is;
 De producten hiervoor best prijzig zijn, te weten 8-25 euro per maand;
 Hierop bezuinigen gevaarlijke of op z’n minst nadelige gevolgen voor de gezondheid;
 Deelname aan het openbare leven negatief beïnvloed wordt;
 Ongeveer 1 op de 10 vrouwen te maken heeft met menstruatie-armoede.
Van oordeel zijnde dat:
 Dit de ongelijkheid tussen arme en rijkere inwoners nadelig beïnvloedt (en natuurlijk de
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen);
 We in een land leven waar we ons moeten schamen dat er (jonge) meisjes en vrouwen zijn
die de hygiëne-producten om financiële reden niet zelf kunnen kopen (en niet dat de mensen
die dit niet kunnen zich hoeven schamen).
Overwegende dat:
 Er regelmatig geld overblijf voor armoedebestrijding;
 Er steeds meer gemeenten zijn die dit structureel voor hun bevolking regelen;
 Er een gedeelte van onze bevolking is dat door gebrek aan geld niet zelf kan voorzien in deze
producten
Verzoekt het college om:
 Het mogelijk te maken voor minima om deze producten gratis te ontvangen;
 Dit te betalen vanuit het bedrag dat gereserveerd is voor armoedebestrijding;
 Deze motie bij gemeenteraden in Nederland en de leden van de Tweede Kamer bekend te
maken.
En gaat over tot de orde van de dag
Ingediend door fractie Partij van de Arbeid

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.