Nederland voorbereid op grootschalige inzet coronatoegangsbewijzen

Foto: Jan Glazenburg (archieffoto)

NEDERLAND – Vanaf zaterdag 25 september is een coronatoegangsbewijs verplicht om toegang te krijgen tot een horecazaak, een (sport)evenement of een kunst- of cultuurinstelling zoals een theater of concertzaal. Coronatoegangsbewijzen worden al langer gebruikt bij professionele sportwedstrijden, theatervoorstellingen en concerten. Veel mensen hebben daarom hun vaccinatie-, test- of herstelbewijs al eerder opgehaald in de CoronaCheck-app. De komende dagen zullen nog meer mensen hun QR-code willen aanmaken in de CoronaCheck-app. Ook zullen aanzienlijk meer mensen zich melden bij de teststraten voor toegang. De testlocaties staan klaar om de komende weekenden meer dan 400.000 mensen per dag te kunnen testen. 

Testbewijzen

Vanaf zaterdag zijn er 122 locaties in Nederland waar mensen zich gratis kunnen laten testen om een testbewijs te krijgen. Daar horen ook 6 XL-testlocaties bij die deze week voor het eerst open gaan, en nieuwe locaties in Heerenveen, op Schiermonnikoog en op Vlieland. Daarmee kan vrijwel elke Nederlander zich laten testen binnen een straal van maximaal 30 minuten rijden. Voor 9 op de 10 Nederlanders geldt dat het maximaal 20 minuten rijden is naar de teststraat. 

Om ervoor te zorgen dat iedereen die dat wil zich kan laten testen, hanteren de testlocaties verlengde openingstijden op vrijdag en zaterdag zodat er die dagen meer dan 400.000 tests per dag kunnen worden afgenomen. Zeker in de weekenden wordt drukte verwacht. Het kan daardoor voorkomen dat sommige mensen wat verder moeten reizen voor een test, of dat ze niet op het tijdstip van hun voorkeur terecht kunnen. Een afspraak maken voor een test kan op www.testenvoortoegang.nl.

De CoronaCheck-app

De CoronaCheck-app is 11 miljoen keer gedownload en wordt al maanden door een breed publiek gebruikt. Inmiddels zijn er ruim 32 miljoen QR-codes succesvol uitgegeven. Er zijn al geruime tijd geen grote of structurele problemen meer bekend bij het ophalen van QR-codes. 

Hulp voor mensen die minder digitaal vaardig zijn

Het kabinet vindt het heel belangrijk dat coronatoegangsbewijzen voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. Daarom is er bij de ontwikkeling van de CoronaCheck-app onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de app. Verreweg de meeste mensen kunnen zelf hun QR-code in de app oproepen, of hebben mensen in hun omgeving die hen daarmee kunnen helpen. Ook via telefoonnummer 0800 1351 kunnen mensen hulp krijgen bij het gebruik van de app. 

Mensen die geen smartphone hebben, kunnen hun coronatoegangsbewijzen gemakkelijk printen via de website www.coronacheck.nl/print. Wie zelf geen computer of printer heeft, kan dit het beste aan vrienden, familie of buren vragen. Ook bij de lokale bibliotheek staan vaak vrijwilligers staan om te helpen bij het aanmaken van een coronatoegangsbewijs. Voor wie ook dat geen oplossing is, is er de mogelijkheid om zijn of haar vaccinatiebewijs op papier thuisgestuurd te krijgen. Via het telefoonnummer 0800-1351 kunnen mensen doorverbonden worden naar het aanvraagsysteem. 
 

Ondersteuning voor ondernemers

Voor ondernemers en uitbaters van bijvoorbeeld concertzalen is de bredere inzet van coronatoegangsbewijzen natuurlijk ook een opgave. Het is aan hen om iedereen die binnenkomt te controleren op een coronatoegangsbewijs met de Scanner-app en op bijbehorend identiteitsbewijs. We zien in het buitenland dat dat over het algemeen goed verloopt. Bezoekers kunnen de controle soepeler laten verlopen door bij binnenkomst al hun CoronaCheck-app of papieren coronatoegangsbewijs gereed te houden. De Kamer van Koophandel staat klaar om vragen van ondernemers over coronatoegangsbewijzen te beantwoorden via www.kvk.nl/corona of 0800 2117. Dat telefoonnummer is in het weekend van 25 en 26 september ook bereikbaar. Daarnaast kunnen ondernemers op www.rijksoverheid.nl vinden wat er van hen verwacht wordt.

Naleving en handhaving

Het sluitstuk van de coronatoegangsbewijzen is het toezicht en de handhaving op de naleving. Daar ligt een grote uitdaging voor zowel ondernemers als gemeenten. Het is belangrijk dat kabinet, ondernemers, gemeenten, politie en OM daarin samen optrekken. De afgelopen week heeft het kabinet gesproken met het Veiligheidsberaad en de VNG om nadere afspraken te maken over de handhaving. Het uitgangspunt is dat bezoekers primair zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de gestelde maatregelen. Ondernemers, instellingen en verenigingen worden geacht te toetsen of bezoekers een geldig coronatoegangsbewijs hebben dat correspondeert met hun legitimatie. De lokale driehoek concentreert zich primair op locaties waarvan zij acht dat het risico op besmetting en/of niet naleven het grootst is. Bij herhaaldelijk of opzettelijk niet-naleven van de controleplicht door de ondernemer wordt tot daadwerkelijk ingrijpen over gegaan. Dit kan door middel van een waarschuwing, een last onder dwangsom of door sluiting van een locatie. Bij het opzettelijk niet willen uitvoeren van de coronatoegangsbewijzen kan direct tot sluiting of een dwangsom worden overgegaan. 

Bron: Rijksoverheid

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.