Nederlandse Bijenhoudersvereniging organiseert gratis webinar “Hoe gaat het nu écht met de bijen?”

Foto: Catharina Glazenburg

REGIO – Op dinsdagavond 28 september a.s. organiseert de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) een publiek webinar over het thema biodiversiteit toegespitst op de bijen en de bijenhouderij. Want hoe gaat het nou écht met de bijen? Iedereen die nieuwsgierig is naar het antwoord op deze vraag, kan gratis en zonder aanmelding op 28 september via de website www.bijenhouders.nl/live deelnemen aan het webinar!

De directeur van Naturalis, Koos Biesmeijer, leidt het webinar deze avond in. Arjen Strijkstra (Bioloog en lector Bijengezondheid) neemt deelnemers vervolgens mee in het biodiversiteitsvraagstuk toegespitst op de bijen en de bijenhouderij. Tot slot zullen Eric Mahieu en Aat Rietveld (Commissie Biodiversiteit NBV) de deelnemers informeren over de rol van de NBV in dit vraagstuk, maar zeker ook wat men zélf kan bijdragen.
Voor meer informatie over het programma en de sprekers, zie tevens www.bijenhouders.nl/live 

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging: meer dan honingbijen
Zorg voor natuurbeheer, en daarmee de leefomgeving voor bijen, is een kerntaak van de NBV. Deze ligt in het verlengde van de missie bijengezondheid te behouden en bevorderen. Zo heeft de NBV een Commissie Biodiversiteit waarin brede expertise aanwezig is om, zowel op praktisch als beleid adviserend gebied, vraagstukken over de leefomgeving van bijen op te pakken. Daarnaast heeft de NBV een landelijk dekkend netwerk van regionale Ambassadeurs Biodiversiteit opgeleid die zich op regionaal niveau inzetten voor een betere leefomgeving van bijen en andere bestuivers. De NBV is supporter van Deltaplan Samen voor Biodiversiteit, partner van de Nationale Bijenstrategie en schreef in 2020 haar eerste eigen Biodiversiteitsprijs uit. Binnen de NBV Biodiversiteitsprijs ontvingen de zeven winnende initiatieven samen een budget van €50.000,- voor de uitvoering van projecten ten gunste van duurzame verbetering van de leefomstandigheden van bestuivende insecten.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.