Provincie en FC Groningen bundelen krachten om Groningers in beweging te krijgen

Foto ingezonden door Provincie Groningen

GRONINGEN – Stichting FC Groningen in de Maatschappij krijgen een subsidie van € 240.000 van de provincie voor een programma om zoveel mogelijk Groningers in beweging te krijgen. Een van die acties is de FC Groningen Scholentour, waar extra gymlessen worden aangeboden bij basisscholen om bewegingsarmoede tegen te gaan.

Subsidie

FC Groningen en de provincie Groningen hebben een gezamenlijke ambitie op het gebied van sport, bewegingsarmoede, arbeidsmarkt en talentontwikkeling. Stichting FC Groningen in de Maatschappij ontvangt een subsidie van € 240.000 om die ambitie om te zetten in concrete acties, zoals het organiseren van een FC Groningen Scholentour, talentendagen en themabijeenkomsten. FC Groningen werkt bij alle programma’s zoveel mogelijk samen met het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs.

Het maatschappelijk programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • FC Groningen Scholentour. Hierbij worden gymlessen aangeboden aan basisscholen en met onderwijsinstellingen samengewerkt om te onderzoeken wat de effecten hiervan zijn.
  • De Aanpakkers. Videoserie waarbij talentvolle sporters anderen inspireren en samenwerking versterken.
  • Bedrijfsleven bewust maken van talenten in het werkveld.
  • Drie keer per jaar wordt in het stadion van FC Groningen een bijeenkomst over een maatschappelijk thema georganiseerd.

Groningers in beweging

Op vrijdagochtend 24 september maakte gedeputeerde Tjeerd van Dekken bij de gymles van Kindcentrum de Bouwsteen in Finsterwolde het nieuws bekend. Vertegenwoordigers van FC Groningen in de Maatschappij waren hierbij aanwezig.

“Als provincie leveren we graag een bijdrage aan de maatschappelijke plannen van FC Groningen. Dit om zoveel mogelijk Groningers in beweging te krijgen. Elke dag voldoende en goed bewegen is noodzakelijk voor zowel lichaam als geest. Helaas is dit nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. FC Groningen kan onder andere kinderen op basisscholen inspireren tijdens gymlessen, waardoor het bewegingsprobleem vroegtijdig wordt aangepakt”, aldus gedeputeerde Tjeerd van Dekken.

Maatschappelijk manager Simon Cageling van FC Groningen laat weten: “We hebben de afgelopen seizoenen veel scholen bezocht, maar hierbij hebben wij alleen gymlessen kunnen aanbieden aan groep 5 of 6. Mede dankzij de subsidie van de provincie kunnen wij nu álle kinderen van groep 3 tot en met 8 bedienen. Wij hebben onze oefenstof dusdanig ontwikkeld dat kinderen lessen krijgen die passen bij hun leeftijd en motorische vaardigheden. Mede dankzij dit project denken wij impact te kunnen maken in onze strijd tegen bewegingsarmoede en stimuleren wij kinderen om structureel te blijven sporten.”

Ingezonden door Provincie Groningen

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.