Bakker & Jongedijk in Ons Noabershoes Veelerveen

Foto ingezonden door Pieter Huttinga

VEELERVEEN – In t Noabershoes in Veelerveen vond op zotterdag 25 september t eerste streektoalkonsert van dit seizoen ploats. Noa sikkom aanderhaalf joar zunder normoale optredens mog t weer lös goan zunder aal te veul biezundere moatregelen.

Pieter Huttinga brocht twij joar leden Josien Bakker en Edwin Jongedijk aal n moal bie mekoar op t ploatseleke streektoalfestival. Dizze raais nuigde hai dizze vokoal hail staarke streektoalzangers veur n gezoamenlek oavendvullend optreden. t Publiek ging der ains goud veur zitten en vanoaf t begun wuiren zai traktaaierd op schiere luusterlaidjes. Oafwisselend speulden zai allenneg heur aigen laidjes, terwiel zai n poar nummers soamen zongen.

Josien wuir aankondigd as streektoaltalent. Dat het vast mit heur jonge leeftied te moaken en mit t fait dat der oafgelopen twij joar nait zoveul optredens waren. Moar hou laank blief je talent? Dizze oavend bewees zai noast Jongedijk heur mannetje te stoan. Wat veuraal opvuil, was heur onbevangenhaid. Op heur cd dij ze mog oetbrengen deurdat ze veureg joar t Grunneger laidjesfestival won, staait aal: “Wat was het spannend, maar wat heb ik genoten!” Dat gold ook veur dizze oavend. Zai vond t best spannend om weer veur n wat groter publiek te speulen, moar t was heur tegeliekertied aan te zain dat ze der hail veul plezaaier in haar. En soamen mit Edwin luit zai t publiek genieten.

t Leek of troebiebruier Edwin Jongedijk oardeg aanpittjed wuir deur Josien. Hai staait nait echt as sproakwotterval bekìnd en let zien publiek t laifst genieten van zien laidjes. Vandoage zat hai zichtboar op de proatstoul en haar schiere anekdotes dij hai vertelde as introduksie op zien verskes. Doarbie wuir hai sums spontoan aanvuld deur zien pazzipant.
Ook Josien pruit de verskes spontoan aan mekoar. Dat muik baaide tot n goud stel. Boetendes gaf de zoalinrichten de gelegenhaid om ook tussendeur te reageren op de positieve reaksies dij van de touheurders kwamen.

Edwin is aal hail wat joaren bezeg en as Drentie het hai zien sporen in de Grunneger streektoal roemschoots verdaind. Aalhouwel hai de pette der aaltied bie ophoalt, kinnen wie onze pette veur hom oafnemen, want hai het de leste tied nait stil zeten. Hai speulde in t Noabershoes n poar verskes dij nog moar net t levenslicht zain haren. De teksten zaten der aal goud in. Ook Josien moakt ain geweldege ontwikkeln deur. Woar zai n poar joar leden begon mit t zingen van covers, let zai nou zain dat ook t schrieven in t Grunnegers en t komponeren van aigen muziek heur intuzzen oardeg schier oafgaait. Doarnoast bewiest zai ook dat t Grunnegers veur aale leeftieden en nait allain veur oldere lu is.

n Klaain puntje was messchain dat zai moar n poar laidjes soamen zongen, moar wel wait, komt t der nog ains van om wat meer laidjes soamen te doun. Josien heur zuvere stem paast in elk gevoal hail goud bie t donkerbroene stemgeluud van Edwin, wat bleek oet de soamenzang van n Springsteennummer en t indrokwekkende “Ofschaaid”, dat Edwin op zien cd “Holt & stoal” mit dij andere (Marlene) Bakker zingt. Der binnen nog meer pluspunten. Woar de ain over “Westerlee” zingt en d’aander over “Mien Westerwolde” bliekt de laifde veur ons prachtege landschop. En as t gevuileg wordt, zörgen zai veur noppen op de hoed. Veuraal Josiens “Doarboven” is doarvan ain prachteg veurbeeld. En wat het t wichie ain geweldege oetsproak. In zuver Westerwolds is elk woord dudelk verstoanboar.

Loaten we hopen dat de zoalen en theoaters vanoaf nou weer open blieven. As je de kaans kriegen om ain van baaide te zain optreden, goa den gerust hìn. t Is slim de muite weerd en zoas Josien zulf aal zingt, blift zai “Gewoon Josien” en ook Edwin gait beslist nait noast zien schounen lopen.

Bert Hensema

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.