Uitnodiging voor de presentatie van het Wijk Energie Plan Veelerveen

Foto: Tedo Swarts

VEELERVEEN – De Werkgroep Duurzaam Veelerveen presenteert op 5 oktober a.s. het Wijk Energie Plan.

De Werkgroep Duurzaam Veelerveen heeft zich de afgelopen twee jaar verdiept in de vraag hoe we de huizen in Veelerveen aardgas loos kunnen verwarmen en hoe we onze eigen energie kunnen opwekken voor ons dorp.
Daarvoor hebben we veel mensen gesproken, avonden belegd, zijn er enquêtes gehouden en er zijn huis aan huis acties gevoerd. Ook is er gerekend en getekend.

De resultaten van onze zoektocht hebben we nu opgeschreven in een Wijk Energie Plan.
Dit plan wordt aangeboden aan de gemeente als bijdrage aan de gemeentelijke plannen.
We streven ernaar om een rijksbijdrage te krijgen om ons plan ook echt uit te kunnen voeren. Hiertoe gaat de gemeente een aanvraag indienen in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken. Dit kan alleen als u het plan voor Veelerveen positief beoordeelt.

Kom daarom op 5 oktober 19:30 uur naar
Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20, Veelerveen
Een korte samenvatting van het plan vindt u op onze site: www.duurzaamveelerveen.nl.
Het volledige plan zal een dezer dagen ook op www.duurzaamveelerveen.nl worden geplaatst.

Aanmelden
Aanmelden voor deze avond kan via:  info@duurzaamveelerveen.nl 
Vermeld hierbij met hoeveel personen u komt.
De dan geldende Coronaregels worden in acht genomen.

Met vriendelijke groet,
De Werkgroep Duurzaam Veelerveen

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.